Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Gemensamma utgångspunkter

Digital omställning

Digitaliseringen förändrar samhällets strukturer, vårt sätt att arbeta och våra sociala beteenden.

Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft. Teknik såsom artificiell intelligens (AI), digitalisering, automation och robotisering kommer att genomsyra samhället än mer och förändra det i grunden. Vi kommer att kunna bo hemma längre med en hemsjukvård som är på väg att förändras. Möjligheten till utbildning på distans ökar och ett livslångt lärande är en förutsättning. Företag kan etableras på landsbygden och via nätet ha kunder och samarbetspartners över hela världen. År 2030 har näringslivet breddats och är kunskapsintensivt, internationellt och konkurrenskraftigt. Det ger goda förutsättningar för sysselsättning och stark kompetensförsörjning. Starka kluster och samverkan har utvecklats mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det är centralt att näringslivet och de offentliga verksamheterna fortsätter sin digitala omställning och att nyttja ny teknik för att stärka länets konkurrenskraft.

Digital kompetens - digitalt innanförskap

Den ökade digitaliseringen kräver ökad digital kompetens. Utan ökad kunskap och digital kompetens skapas klyftor i samhället när det ställs alltmer långtgående krav på att människor själva ska kunna orientera sig och själv använda tekniken. Här har biblioteken och civilsamhället också en viktig roll för att handleda människor i att nyttja teknikens möjligheter i ett nytt informations- och kunskapssamhälle. Det livslånga lärandet är för oss och kommande generationer avgörande för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen.

Digital omställning - Privat och offentlig verksamhet

Den digitala utvecklingen inom privata och offentliga verksamheter går mot plattformar för tjänsteanvändning. Från ett traditionellt system, där vi blickar inifrån och ut, till ett gemensamt system, ett så kallat digitalt ekosystem, där användare och konsumenter istället är högst delaktiga. Samverkan mellan olika organisationer är en förutsättning och öppnar upp för nya affärsmodeller och andra sätt att samarbeta. Detta sker i snabb takt inom näringslivet.

Teknologi, innovation och digitalisering driver på utvecklingen av välfärdsteknik och e-hälsa inom vård och omsorg och erbjuder stora möjligheter för framtidens välfärd. Modern informations- och kommunikationsteknologi kommer att ge människor en bättre delaktighet i sin egen vård och omsorg, skapa bättre kontakter till vården och ge effektivare stödsystem för de som arbetar i verksamheten. Öppna plattformar där användarna själva genererar data som sedan kan användas för analys och för att skapa nya smarta tjänster driver den digitala omställningen framåt till gagn för hela samhället.

Uppföljning

Hur följer vi upp visionsmålet?

Siffror kring den digitala omställningen finns i princip inte och är i de fall de finns något osäkra.

Det finns studier som exempelvis ”Företagens digitala mognad 2018” av Tillväxtanalys och årliga sammanställningar som exempelvis ”Svenskarna och internet 2019” av Internetstiftelsen. Dessa är exempel på nationella undersökningar. Digitaliseringsrådet ansvarar för den nationella digitaliseringsstrategin där det finns delmål som följs upp. I dagsläget finns dock inte siffror nedbrutna på län eller kommun i någon av sammanställningarna.

 

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.