Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Finansieringsöversikt

Ordlista

Ibland kan det dyka upp ord som man inte riktigt begriper. I vår ordlista förklarar vi vanliga termer kopplat till finansiering och kapital som kan vara knepiga att förstå om man inte jobbar med dem varje dag.

Ordlista finansiering och kapital

Accelerator

En accelerator är en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Acceleratorn liknar en inkubatorn men brukar sägas snabbare utsätta företaget för marknadens prövning.

Bidrag

Bidrag är pengar som oftast är offentliga medel och som inte behöver återbetalas om man uppfyller vissa villkor.

Crowdfunding

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via webbplatser för crowdfunding och många gånger är investerarna okända för företagaren.

Inkubator 

En inkubator eller företagskuvös är en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.

Joint Venture

Två eller flera företag som bestämt sig för att bedriva gemensam verksamhet och fördela risktagandet. Ofta sker detta i form av ett licensavtal där en part får rätt att tillverka en vara och använda patent, affärshemligheter, varumärke och andra immateriella tillgångar. Ett joint venture där företagen inte bildar ett bolag tillsammans är det samma som ett konsortium.

Lån 

Lån är pengar som någon lånar ut till dig och som ska betalas tillbaka under en angiven tid med ränta.

MVP

MVP är en förkortning för Minimum Viable Product. Den svenska översättningen är ungefär "minsta livskraftiga produkt". En MVP säkerställer att du snabbt och säkert kommer ut på marknaden när du måste testa en ny produkt eller marknad eller vill validera affärsmodellen.

Private Equity

Private equity är långsiktiga investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag utanför börsen. Investeringarna görs typiskt sett av en fond och syftet är att genom värdeskapande aktiviteter bygga ett bättre bolag vilket i sin tur skapar avkastning på investeringen. Bolagen som private equity investerar i kallas för portföljbolag.

Riskkapital

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Startup

En startup försöker hitta en skalbar och repeterbar affärsmodell. Startup är inte en bolagsform utan snarare ett sätt att jobba. Startups kan hittas i alla typer av branscher.

Ägarkapital

Pengarna består huvudsakligen av grundarnas egna kapitalinsats. Ägarkapital kan också vara pengar som någon betalar dig i utbyte mot en del av ditt bolag.

Hitta finansieringsmöjligheter

Till Finansieringsöversikten

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English