Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägesbeskrivningar för Region Västmanland

Smittade och provtagningar

Få en uppdaterad lägesbild av Region Västmanlands arbete med covid-19. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja olika mätpunkter. I slutet av sidan finns en utfällbar tabell där all statistik finns samlad i text. Statistiken uppdateras på tisdagar och torsdagar.

Antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar uppdateras på tisdagar och torsdagar. Statistik om smittade och avlidna per kommun uppdateras torsdagar. Vid helgdagar publiceras uppgifterna dagen innan helgdagen. Information om material uppdateras veckovis. 

Du kan hålla över diagramen för mer information. Du kan också trycka på en eller flera rubriker i ett diagram för att dölja eller visa den mätpunkten.

Länkar till övrigt innehåll

Antal fall av covid-19 i Västmanland

Antal dödsfall av covid-19 i Västmanland

sjukdomsfall och dödsfall uppdateras tisdagar och torsdagar

Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 24 maj

Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1 000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka.

Totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun i Västmanland till och med 24 maj:

 • Arboga, 50
 • Fagersta, 40
 • Hallstahammar, 37
 • Kungsör, 25
 • Köping, 132
 • Norberg, 15
 • Sala, 122
 • Skinnskatteberg, 5
 • Surahammar, 23
 • Västerås, 761

Bekräftat antal dödsfall av covid-19 per kommun i kommuner med fler än 10 dödsfall, till och med 24 maj:

 • Västerås, 84 (0,5 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Sala, 24 (1 dödsfall per 1 000 invånare)
 • Köping, 13 (0,5 dödsfall per 1 000 invånare)

fall och dödsfall per kommun uppdateras torsdagar.

Om rapporteringen av fall och dödsfall per kommun

Region Västmanland rapporterar endast dödsfall per kommun där fler än 10 personer avlidit till följd av covid-19. När en kommun har få dödsfall är patientsekretessen svår att säkerställa och därför har regionen valt att inte publicera den informationen. 

Siffrorna uppdateras normalt på torsdagar, i fall av helgdag uppdateras siffrorna dagen innan. Siffrorna visar läget fram till söndagen innan publicering. En del korrigeringar kan ske i efterhand.

Källa för befolkningsantal till uträkning av smittade per 1 000 invånare: 

SCB - Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2019

 

Antal äldreboenden (SÄBO) i länet med fall av covid-19

Om siffrorna för särskilda boenden för äldre

Uppgifterna gäller till och med 24 maj. 

I Västmanland finns det 68 särskilda boenden för äldre (SÄBO). I staplarna visas hur många av dem som haft minst ett konstaterat fall av covid-19 respektive antalet boenden utan konstaterade fall. 

Totalt har 216 vårdnadstagare på särskilda boenden smittats av covid-19.

 

antal drabbade äldreboenden uppdateras torsdagar

 

Uppmaningar från Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Stanna hemma om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont. Du kan inte veta vad du bär på för virus. Stanna hemma i minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt – gärna längre. Om du är över 70 år ska du träffa så få människor som möjligt, försök att få hjälp med att handla och träffa absolut inte krassliga barn. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Du ska hålla avstånd till andra människor på platser där folk samlas, både inomhus och utomhus, i kollektivtrafiken och i andra kommunikationsmedel. Avstå från större träffar som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Jobba hemifrån om du kan. Ju färre människor man träffar, desto mindre risk att viruset sprider sig. Avstå från alla onödiga resor.

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

provtagningar och påvisade provsvar uppdateras tisdagar och torsdagar

Om Region Västmanlands rapportering om patienter, provtagning och vårdplatser

Om statistiken

 • Statistiken för insjuknade och avlidna patienter uppdateras tisdagar och torsdagar. Uppdateringen visar hur läget såg ut för det föregående dygnet. Därför syns föregående dags datum som det senaste.

  En del rapportering av dödsfall i covid-19 hämtas in från särskilda boenden. I de fallen sker en viss fördröjning av rapporteringen till Region Västmanland. Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. 

 • Region Västmanland tar prov på personer som blir sjuka akut med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt även personal i sjukvård och äldreomsorg i viss utsträckning.

  Grafen för antal provtagningar och provsvar i Västmanland uppdateras varje vardag och visar läget för föregående dygn. I grafen ser du både det totala antalet prover som tagits och antalet provsvar med påvisad (bekräftad smitta) covid-19. I kurvan för antalet prover per dag ryms följande provresultat:

Ej påvisat betyder att provet inte har visat att personen har covid-19. Men testet är inte helt säkert och det kan inte garantera att personen inte har sjukdomen. 

Ej bedömbart betyder att det inte går att få något resultat från provet. Då kommer provet tas om.

Gränsvärde betyder att provet kommer undersökas en gång till på laboratoriet. 

 • Siffrorna för antal patienter som vårdas på vårdavdelningar och IVA uppdateras varje dag och visar läget för samma dag som publiceringens datum. I staplarna visas även patienter från andra län som vårdas på IVA. Det betyder att patienten är hemmahörande i ett annat län men vårdas av Region Västmanland. 
 • Siffrorna för antal smittade per kommun i Västmanland uppdateras en gång per vecka. I rubriken för statistiken framgår det för vilket datum siffrorna gäller till. I kartan presenteras siffrorna som antal bekräftade fall per 1 000 invånare i kommunerna. 

Om patientsekretessen

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Aktuellt läge

Hälso och sjukvården

Antal patienter med covid-19 som vårdas av Region Västmanland

antal patienter på vårdavdelning och IVA uppdateras tisdagar och torsdagar

Aktuellt läge

Åtgång av material

Region Västmanland använder prognoser för kritiskt sjukvårdsmaterial för att systematiskt säkerställa att sjukvården har det material som krävs både för att begränsa smittorisk men även för att kunna fortsätta ge livsviktig vård inom andra områden än covid-19.

Varför är materialförsörjningen osäker?

Situationen i Sverige är likadan som i stora delar av världen, alla är i behov av samma material. Bristen gäller framförallt vissa artiklar där utbudet är begränsat eller är svårt att kvalitetssäkra. Stängda gränser och problem med produktion och frakter gör att leveranser är svåra att förutse. Vi tittar därför på alternativ till första, andra och tredjehandsval av material, utan att äventyra säkerheten. Det är vår smittskyddsläkare som tillsammans med vårdhygien avgör om vad som är säkert att använda för personalen. Det är också viktigt att vi använder utrustningen där den gör störst nytta och att vi prioriterar utifrån den aktuella vårdsituationen. -Jan Hallberg, Administrativ direktör i Region Västmanland

Status för material i lager, prognostiserad förbrukning och beställt antal. Uppdateras varje vecka. Senaste uppdateringen skedde 2020-05-11 08:37

Vad gör Region Västmanland för att säkra att material finns?

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) träffas tre gånger i veckan och stämmer av läget i materialförsörjningen vid varje möte, man tittar på lagersaldo, lagda beställningar och volymer av material som levererats. RSSL prioriterar också materialet utifrån en särskild artikellista för covid-19 och de verksamheter som är prioriterade. Det är viktigt att man har tillgång till rätt utrustning för rätt vårdsituation och varken över- eller underanvänder material. RSSL gör också prognoser utifrån estimerat smittläge framöver, hur mycket som kommer att förbrukas i vilket skede, allt för att säkra beställningar av de volymer som behövs framåt. Ute i förråden är lagren små för att säkra att materialet prioriteras rätt, det kan därför se tomt ut på hyllorna. Från ledningen sköts också kontakterna med Socialstyrelsen där det också finns material som prioriteras nationellt och fördelas till de regioner som behöver.

Samlad statistik i tabellform

Antal smittade, avlidna och inlagda på vårdavdelning

Datum Totalt antal fall Totalt antal dödsfall Antal vårdade på vårdavdelning (ej IVA) per dag Antal vårdade på IVA per dag
11-mar 4 0 0 0
12-mar 5 0 0 0
13-mar 10 0 0 0
14-mar 15 0 1 0
15-mar 15 0 1 0
16-mar 16 0 1 0
17-mar 18 0 1 0
18-mar 19 0 2 0
19-mar 19 0 3 0
20-mar 22 0 3 0
21-mar 22 0 4 0
22-mar 22 0 6 0
23-mar 27 0 8 0
24-mar 29 0 10 0
25-mar 37 0 12 2
26-mar 46 0 11 3
27-mar 58 0 19 5
28-mar 64 0 17 7
29-mar 70 2 22 7
30-mar 79 2 26 7
31-mar 88 3 30 8
01-apr 110 3 30 8
02-apr 131 4 30 8
03-apr 158 5 30 8
04-apr 164 9 32 9
05-apr 173 13 32 10
06-apr 222 14 34 9
07-apr 246 17 33 9
08-apr 270 19 35 8
09-apr 293 21 35 10
10-apr 328 25 44 9
11-apr 341 31 45 9
12-apr 364 33 42 8
13-apr 380 36 43 8
14-apr 407 43 41 9
15-apr 433 55 40 7
16-apr 469 65 39 6
17-apr 510 70 44 5
18-apr 535 75 36 7
19-apr 549 78 36 7
20-apr 578 83 38 8
21-apr 595 83 33 8
22-apr 626 90 31 7
23-apr 656 91 34 9
24-apr 675 96 32 10
25-apr 699 97 31 9
26-apr 712 97 32 10
27-apr 726 100 26 9
28-apr 753 101 29 8
29-apr 765 102 29 9
30-apr 787 103 29 10
01-maj 806 105 28 10
02-maj 808 107 29 10
03-maj 813 110 27 12
04-maj 832 110 28 12
05-maj 853 112 29 12
06-maj 870 113 29 12
07-maj 886 116 23 12
08-maj 905 118 30 11
09-maj 915 118 29 11
10-maj 922 122 29 11
11-maj 934 123 32 9
12-maj 960 125 31 9
13-maj 985 127 29 9
14-maj 1003 128 31 9
15-maj 1019 128 29 8
16-maj 1037 128 31 9
17-maj 1041 130 30 10
18-maj 1048 131 28 9
19-maj 1074 133 26 10
20-maj 1092 133 25 10
21-maj 1120 134 21 10
22-maj 1144 134 18 9
23-maj 1147 135 21 9
24-maj 1151 138 24 9
25-maj 1177 139 26 9
26-maj 1221 139 27 9
27-maj 1245 139 19 8
28-maj 1266 140 19 8
29-maj 1298 140 21 8
30-maj 1308 141 21 8
31-maj 1316 143 21 8
01-jun 1349 143 26 8
02-jun - - 22 9

Antal provtagningar och positiva provsvar för covid-19 i Västmanland

Datum Antal tagna prover för covid-19 Antal positiva provsvar för covid-19
20-mar 36 0
21-mar 25 1
22-mar 23 1
23-mar 31 5
24-mar 50 3
25-mar 51 6
26-mar 84 11
27-mar 52 12
28-mar 39 6
29-mar 33 6
30-mar 92 9
31-mar 69 10
1-apr 105 22
2-apr 121 24
3-apr 107 25
4-apr 40 3
5-apr 88 18
6-apr 120 44
7-apr 167 23
8-apr 128 23
9-apr 140 22
10-apr 108 32
11-apr 73 13
12-apr 69 18
13-apr 77 18
14-apr 144 25
15-apr 148 26
16-apr 150 31
17-apr 162 36
18-apr 102 21
19-apr 77 11
20-apr 141 30
21-apr 152 18
22-apr 141 32
23-apr 147 32
24-apr 103 18
25-apr 127 24
26-apr 74 14
27-apr 106 16
28-apr 173 29
29-apr 119 11
30-apr 145 23
1-maj 130 22
2-maj 42 2
3-maj 54 5
4-maj 99 16
5-maj 142 21
6-maj 121 19
7-maj 160 13
8-maj 160 22
9-maj 135 15
10-maj 63 9
11-maj 64 10
12-maj 180 29
13-maj 151 24
14-maj 121 17
15-maj 147 19
16-maj 127 18
17-maj 53 4
18-maj 78 12
19-maj 174 25
20-maj 131 20
21-maj 175 27
22-maj 55 10
23-maj 176 19
24-maj 57 3
25-maj 114 21
26-maj 223 46
27-maj 170 19
28-maj 220 24
29-maj 170 29
30-maj 158 22
31-maj 56 10


Status för material i lager, prognostiserad förbrukning och beställt antal.

Uppdaterad 2020-05-11 08:37

Artikel Förbrukningsprognos, 30 mars till 21 juni Lagersaldo, 7 maj Beställt antal, 7 maj  
Undersökningshandske 2 000 000 1 217 000 421 000  
Förkläde, utan ärm 365 000 388 000 171 000  
Förkläde, långarm/skyddsrock 75 000 38 000 55 000  
Andningsskydd klass ffp2 och ffp3 45 000 40 000 25 000  
Munskydd klass IIR (kirurgiskt munskydd) 146 000 50 000 79 000  
Operationsmössa 48 000 28 500 21 300  
Ansiktsskydd visir 91 000 33 000 38 000


 
 Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor