Region Västmanland logotyp
Serviceresor

Färdtjänst

Här nedan har vi samlat svar på vanliga frågor kring färdtjänst.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på telefonnummer: 021-473 00 00.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker genom att skicka in en skiftlig blankett till oss. 
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst

Har jag rätt till färdtjänst?

För att ha rätt till färdtjänst ska du:

  • vara folkbokförd i Sala eller Västerås kommun.
  • ha en varaktig funktionsnedsättning som bedöms bestå i minst tre månader
  • ha svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik

Vem bestämmer om jag får färdtjänst?

Bor du i Sala eller Västerås kommun är det Kollektivtrafikförvaltningen i Västerås som handlägger din ansökan och som beslutar om du får färdtjänsttillstånd. Beslutet som tas grundas på det som står i lagen om färdtjänst.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst

Vad kostar det?

Inom Västerås kommun betalar vuxna personer 40 kronor för en enkel resa. För ungdomar kostar resan 10 kr fram till den dagen då du fyller 20 år. 

Som medresenär i Västerås betalar du lika mycket som en färdtjänstresenär, alltså 40 kronor som vuxen och 10 kronor som ungdom.

Inom Sala kommun betalar du som vuxen 42 kronor för en enkel resa. Reser du till en plats som ligger upptill 3 mil utanför kommungränsen betalar du 90 kronor. För ungdomar är kostnaden 21 kronor inom Sala kommun och 40 kronor för resa till plats upptill 3 mil utanför kommungränsen. Ungdomspriset gäller till den dagen du fyller 20 år.

Medresenär betalar som vuxen 42 kronor inom Sala kommun och 90 kronor upp till tre mil utanför kommunens gräns. Ungdom betalar 21 kronor inom Sala kommun och 40 kronor upp till 3 mil utanför kommunens gräns. Barn under 7 år reser kostnadsfritt.

Hur betalar jag min resa med färdtjänst?

Du betalar din resa via faktura.

Hur länge gäller mitt färdtjänsttillstånd?

Ditt färdtjänsttillstånd kan bli beviljat under en viss tid eller tillsvidare. Om du har fortsatt behov av färdtjänst behöver du skicka in en ny ansökan senast en månad innan tillståndet löper ut. Detta sker inte automatiskt.

Vilka lagar styr färdtjänst?

Rätten till färdtjänst regleras i ”Lag (1997:736) om färdtjänst” och i ”Lag om ändring i lagen 1997:736 om färdtjänst". Rätten till riksfärdtjänst regleras i ”Lag (1997:735) om riksfärdtjänst”.

Behöver personen som ansöker om färdtjänst skriva under ansökan?

Ja, du eller en person med fullmakt behöver skriva under ansökan. En kopia på fullmakten behöver skickas med i ansökan.

Får jag färdtjänst om jag är pensionär?

Hög ålder är i sig inte ett tillräckligt skäl för att få färdtjänst. Det är funktionsnedsättningen som är det avgörande. Bor du i Västerås kommun och är över 65 år eller har hel sjukersättning kan du ansöka om att få resa med Flexlinjen.
Här hittar du mer information om Flexlinjen i Västerås

Hur gör jag om jag behöver åka färdtjänst i annan kommun?

För att åka färdtjänst i en annan kommun behöver du kontakta oss innan för att få tillstånd. Ring oss på telefonnummer 021-473 00 00.

Gäller resan i Sala kommun behöver du kontakta oss en vecka i förväg. 
Gäller resan i Västerås kommun behöver du kontakta oss senast dagen före.

Hur gör jag för att ansöka om ledsagarbevis för buss?

När du har fått ditt färdtjänsttillstånd kan du ringa oss för att beställa ett ledsagarbevis för buss. Ring oss på telefonnummer 021-473 00 00.

I Västerås kan du få 20 enkelresor beviljade per år. Kontakta färdtjänsthandläggare i god tid före avresa för intyg.

I Sala kan du få 30 enkelresor beviljade per år. Kontakta färdtjänsthandläggare minst 5 arbetsdagar före avresa för att få biljetter hemskickade.

Jag har ansökt om färdtjänst och ska träffa en färdtjänsthandläggare. Kan jag få hjälp med transport till mötet?

Om du inte kan ta dig till mötet på egen hand kan du ringa oss. Då lägger vi in en om tillfällig transport inför besöket. Ring oss på telefonnummer: 021-473 00 00.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är resor utanför Västmanland men inom Sverige. Du kan ansöka om riksfärdtjänst till rekreation, fritidsverksamhet eller till någon annan senskild angelägenhet.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

För att ha rätt till riksfärdtjänst ska du vara folkbokförd i Västerås eller Sala kommun. Ha en funktionsnedsättning som medför att du har svårigheter att förflytta dig på egen hand, att resa med allmänna kommunikationsmedel, eller att resan måste genomföras med en ledsagare.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in en skriftlig blankett senast tre veckor före planerad resa.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om riksfärdtjänst

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English