Bild med texten "Västmanland i Almedalen" med Visby i bakgrunden
15 juni 2018 | Regionen

Regionen sätter fokus på Västmanland i Almedalen

Vad har kommunsamarbete, kompetensförsörjning, digitalisering, klinisk forskning och kollektivtrafik gemensamt? Västmanland förstås! Onsdag 4 juli arrangerar vi seminarier i Almedalen med aktörer i länet.

Seminarier i vår arena onsdag 4 juli

Kl 9-9.45: Vilken betydelse har klinisk patientnära forskning för sjukvårdsutveckling och kvalitetsförbättring?

En rationell högkvalitativ sjukvård präglas av ett kunskapsstyrt synsätt. En viktig ingrediens är en nära koppling till klinisk forskning. I det här seminariet presenterar och samtalar vi om våra erfarenheter kring klinisk forskning som en katalysator för en generell kvalitetsförbättring och utveckling av vår sjukvård, något som vi tror kan ha bidragit till bra placering i senaste rankingen för sjukhus i Dagens medicin.

Medverkande:

 • Abbas Chabok, docent och överläkare, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland
 • Tomas Vikerfors, docent och medicinsk stabschef, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland
 • Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland

Seminariet i Almedalsprogrammet

Kl 10-10.45: Hur kan ett webbaserat analyssystem för kollektivtrafik driva samhällsplanering och stadsutveckling?

Att arbeta med samhällsplanering på ett hållbart sätt är en utmaning som kommuner och regioner möts av dagligen. IWA är ett analysverktyg som Kollektivtrafikförvaltningen har varit med och tagit fram, som ger bättre förutsättningar för samhällsplanering ur flera perspektiv som exempelvis kollektivtrafik. IWA kombinerar och visualiserar big data från olika källor.

Medverkande:

 • Asmirelda Imsirovic, trafikplanerare, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
 • Ove Fredriksson, marknadschef, Mälarenergi
 • Marie Christensson, kommunikationschef, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
 • Arne Andersson, förvaltningsdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
 • Mohammad Sabet, verksamhetschef, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland

Seminariet i Almedalsprogrammet

Kl 11-12: Kommunsammanslagning eller avtalssamverkan - Köping, Arboga och Kungsör väljer väg

Sveriges kommuner står inför flera stora utmaningar. För att även fortsättningsvis kunna leverera och utveckla högkvalitativa tjänster så krävs andra arbetssätt, nya samarbetsformer och användning av ny teknik. Här berättar kommunerna i västra mälardalen om hur de har gjort.

Medverkande:

 • Niklas Karlsson, ordförande, Kommunutredningen
 • Sverker Lindblad, huvudsekreterare, Kommunutredningen
 • Lena Micko, ordförande, SKL
 • Elizabeth Salomonsson, KSO, Köpings kommun
 • Anders Röhfors, KSO, Arboga kommun
 • Pelle Strengbom, KSO, Kungsörs kommun
 • Lars-Erik Wige, ordförande, Industriföreningen Västra Mälardalen
 • Mikael Bohman, ordförande, Västra Mälardalen i Samverkan
 • Sara Schelin, kommunchef, Köpings kommun
 • Roland Lexén, moderator, Public Partner

Seminariet i Almedalsprogrammet

Kl 13-13.45: Hur lyfter vi den digitala kompetensen för fortsatt överlevnad och utveckling?

Den digitala utvecklingen innebär en rad utmaningar för befintliga organisationer, men också stora möjligheter till utveckling av såväl medarbetare som affärsprocesser och produkter. Vi delar med oss av och diskuterar goda exempel på framgångsrika processer från länet för att lyfta den digitala kompetensen med sikte på utveckling.

Medverkande:

 • Anna Wallén, verksamhetsledare, Järnvägsklustret
 • Jonas Ekström, verksamhetsutvecklare, Region Västmanland
 • Catarina Berglund, moderator, verksamhetsledare, Automation Region

Seminariet i Almedalsprogrammet

Kl 14-14.45: Kan ett digitalt visualiseringsverktyg ge fler sökande till bristyrken?

Det råder stor brist på kompetens inom en rad yrkesgrupper. För att nå målgrupper och lösa kompetensbristen behöver attraktionsstyrning integreras. Under seminariet demonstreras ett helt nytt verktyg för yrkesvägledning som kan bidra till att lösa kompetensbristen.

Medverkande:

 • Maria Brithon-Brink, personaldirektör, ABB
 • Caroline Drabe, vd, Västerås Science Park
 • Björn Nordén, verksamhetschef, Jobba i Västerås

Seminariet i Almedalsprogrammet

Seminarier där regionen medverkar

3/7 13.30-14.30: Kan ett amerikanskt hälso- och sjukvårdssystem med fokus på vårdresultat appliceras i Sverige?

USA har ett av världens dyraste hälso- och sjukvårdssystem. En av de ledande hälsoorganisationerna i USA har därför ändrat sin arbetsmodell i syfte att uppnå bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. En modell där vårdleverantörerna får betalt i enlighet med patientens vårdresultat.  Kan den här modellen användas i Sverige för att säkerställa ett hållbart hälso-och sjukvårdsystem? Det här seminariet arrangeras av Cerner och hålls på engelska. Från oss i regionen medverkar Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef på Västmanlands sjukhus Sala.

Seminariet i Almedalsprogrammet

3/7 16-16.30: Kan automatisering lösa bemanningskrisen i första linjens vård?

Sjukvårdsrådgivning på telefon via numret 1177 är utbyggd i hela landet sedan länge, men landsting och regioner har svårt att klara tillgänglighetsmålen. Anledningen är främst svårigheter att rekrytera personal. Kan automatisering och AI bidra till effektiviserade processer och kortade väntetider? Inera arrangerar ett seminarium om digitalisering i vården där vår Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef, deltar.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 8.00-9.30: Mälardalssoffan med frukost i Almedalen – Hur samarbetar vi storregionalt för att skapa bästa möjliga besöksnäring i Stockholm-Mälardalen?

Välkommen till premiären av Mälardalssoffan i Almedalen med tema besöksnäring och nyheter. Hur påverkas besöksverksamheter av politiska beslut på olika nivå, och hur samarbetar vi bäst storregionalt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för besöksnäringen i vår region? På plats i soffan denna morgon är programledaren Julia Rosqvist tillsammans med representanter från Steam Hotel, Loka Brunn och Skavsta flygplats. Mälardalssoffan arrangeras av Region Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Region Örebro län och Mälardalsrådet och ger på ett mer lättsamt sätt inblick i dagsaktuella frågor från Stockholm- Mälarregionen. Representanter från Västmanland är Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, och Karin Tillman, sales manager på Steam Hotel.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 8.30-9.30: Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Det svenska välfärdssamhället byggdes i en tid då folkrörelsernas ideal om den aktiva medborgaren präglade samhällskontraktet. Många av dagens svenskar har istället vuxit upp med mer individualistiska värderingar, andra har rötter i andra kulturer. Vad betyder det för framtidens medborgarroll? Kairos Future presenterar en studie som regionen deltar i. Från oss deltar Jonas Wallin, varumärkesstrateg på Centrum för kommunikation.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 14.15-15.15: Nära vård - resursöverföringen en knäckfråga

Hur ska den friska befolkningens tillfälliga behov av vård och behovet för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Statsmakterna säger nära vård. Men vad är nära vård? Hur ska en önskvärd förflyttning av resurser och kompetenser lyckas? Från oss deltar Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör för Västmanlands sjukhus.

Seminariet i Almedalsprogrammet

5/7 11-11.50: Organdonation - en fråga om liv och död

Den höga donationsviljan i Sverige växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före. Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ? Vår donationsansvarige läkare Stefan Ström deltar i detta seminarium.

Seminariet i Almedalsprogrammet

5/7 12-12:20 Nätläkare - gökunge eller just vad vården behöver?

Debatten om den växande nätläkarbranschen har varit het under våren och åsikterna går isär. Är nätläkarna en dyr risk för patientsäkerheten, eller ett fiffigt sätt att digitalisera vården och ge utrymme för mer vård åt fler? Den här debatten arrangeras av Dagens Samhälle och medverkande från oss i regionen är Jonas Ekström, överläkare och klinikchef på Västmanlands sjukhus Sala.

Seminariet i Almedalsprogrammet

 

 

Övriga seminarier från Västmanland

Flera olika aktörer från hela Västmanland deltar i Almedalsveckan. Här samlar vi några av dessa seminarier, och du kan själv söka ut precis det du är intresserad av direkt i Almedalsveckans program. 

Se hela Almedalsprogrammet här.

2/7 10.30-11.30: Noll olyckor – 100 procent samarbete

Säkerheten på våra arbetsplatser är det viktigaste av allt, ändå sker arbetsplatsolyckor och varje olycka är en för mycket. Hur kan vi i industrin, oavsett om vi är beställare eller entreprenör, arbeta tillsammans på bästa sätt för en trygg och säker arbetsmiljö? Detta seminarium arrangeras av ABB Sverige.

Seminariet i Almedalsprogrammet

2/7 16-17: Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga

Att hela tiden jobba för en sund värdegrund som inkluderar alla på samma villkor är en affärsstrategisk fråga. Hur hittar vi nya lösningar som skapar en kulturförändring inifrån och ut? Det här seminariet arrangeras av ABB Sverige.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 10-11: Behövs regionala perspektiv i högskolornas utbildningsplanering?

Det regionala utbildningsutbudet är centralt för såväl den rekrytering som sker till högskolan, som det utbud av nyutexaminerade kompetenser som är tillgängliga regionalt. Hur skapar vi En Bättre Matchning mellan högskolornas utbildningsplanering och det regionala kompetensbehovet? Mälardalsrådet arrangerar detta seminarium, och representanter från Mälardalens högskola deltar.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 11-11.45: Nordens kraftcentrum - en vision för Västerås 2070

Västerås år 2070 är en stad med 300 000 invånare. För att visionen ska bli verklighet krävs både insikt om utvecklingens utmaningar och en förståelse för vilken typ av investeringar som behöver prioriteras för att frigöra stadens potential och skapa en plats där människor vill leva. Detta seminarium arrangeras av Skanska Sverige AB, och flera representanter från Västerås och Västmanland deltar.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 13.30-14.30: Kommer godset fram när Stockholm-Mälarregionen växer?

Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Vilka infrastrukturutmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför och vilka åtgärder behövs för en omställning till hållbar tillväxt och godstransporter som kommer hela landet till del? Seminariet arrangeras av Mälardalsrådet.

Seminariet i Almedalsprogrammet

4/7 13.30-14.30: Forska fortare

Innovationstakten måste öka för att få fram forskningsresultat och innovationer som snabbare når ut på marknaden. Hur ser vi till att Sverige är rustat för att på bästa sätt möta den allt snabbare utvecklingen i omvärlden? Hur ska det svenska innovationssystemet utvecklas för att vi ska bli nå världsklass? Detta seminarium arrangeras av ABB Sverige. Från Västmanland deltar även Paul Pettersson, rektor på Mälardalens Högskola.

Seminariet i Almedalsprogrammet

5/7 15-16: Unga i utanförskap – från samhällets gråzon till nystart i livet

Unga vuxna med erfarenhet av kriminalitet och/eller droger litar inte på samhället och befinner sig i samhällets gråzon. Vad behöver de som hamnat i socialt utanförskap för att ta chansen till förändring? Detta seminarium handlar om att vända livet från utanförskap med nytt sikte på arbete eller studier. Arrangörer är Samordningsförbundet Västerås och FBC Förebyggarcentrum Västerås.

Seminariet i Almedalsprogrammet

Tipsa oss om fler "Västmanlands-seminarier" så fyller vi på! redaktion@regionvastmanland.se

Detta skrivs om #västmanland och #almedalen2018

hidden

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English