Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

| Utveckling och tillväxt

Västmanland i Almedalen 2017 engagerade

I år arrangerade regionen för första gången seminarier under Almedalsveckan i Visby. Ambitionen var att samla olika aktörer i Västmanland till ett brett arrangemang, och tillsammans kunde vi bjuda på ett program om allt från ambulansdirigering till företagande.

Redan under 2016 fanns önskemål om att regionen skulle samla aktörerna i Västmanland till ett brett deltagande under Almedalsveckan. I vårt arbete som drivande samhällsaktör är Almedalsveckan ett viktigt forum, då ämnena som diskuteras är utvecklingsområden som hälsa/sjukvård, kollektivtrafik, näringsliv, hållbar utveckling, kompetensförsörjning, digitalisering, med mera.

Grupperingar med aktörer från högskolan, näringslivet, innovationssystem, klusterutvecklare, kommuner och regionen har sedan arbetat vidare med frågan, och i år arrangerade vi för första gången ett eget program tillsammans med Jobba i Västerås, Västerås Science Park, Västerås Stad, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Handelskammaren i Mälardalen och Region Uppsala.

Radikala samhällsförbättringar kräver nya ekosystem för startups

Frukostseminariet tog avstamp i näringslivet och handlade om hur vi måste skapa nya förutsättningar för startups och nyföretagande. Martina Wettin, VD på BipOn AB, sa att som startup behöver de tillräckligt stora partners för att kunna växa och göra skillnad i världen. Därför har de valt att växa inom Synerleap hos oss i Västmanland.

Startup-företagen inom Synerleap, som är den andra innovationshuben i sitt slag i Sverige, får möjlighet att ta del av ABB:s forskning och nätverk för att själva kunna få en bättre start och vidare utveckling. Detta är ett bra exempel på ett samverkande näringsliv som tillsammans driver utvecklingen framåt.

På Region Västmanlands Facebooksida kan seminariet ses i efterhand.

Ambulansdirigering och hela vårdkedjan i egen regi

I det andra seminariet berättade vi tillsammans med Region Uppsala om ambulansdirigeringen som vi sedan 2015 driver i egen regi. Detta var vi först med i Sverige och nu har även Landstinget i Sörmland tagit beslut om att driva ambulansdirigeringen i egen regi.

Genom att ha egna sjuksköterskor i larmcentralen med ett kvalificerat beslutsstöd optimerar vi vårdtiden och bidrar till att fler patienter får rätt vård på rätt nivå. Med hela vårdkedjan i egen regi, allt från larmsamtalet till vårdavdelningen, är det även lättare för oss att utvärdera vår sjukvård och ständigt förbättra oss och öka patientsäkerheten.

Se filmen om vår ambulansdirigering:

Se hela seminariet i efterhand:

Kompetensförsörjning och infrastruktur

De sista två seminarierna som arrangerades av Handelskammaren Mälardalen, Västerås Science Park och Jobba i Västerås handlade om kompetensförsörjning, infrastruktur och framtidens arbetsmarknad i en växande och attraktiv region.

Susanne Timsjö, programchef på PiiA, ifrågasatte varför arbetsgivare inte värdesätter nya typer av kunskaper och kompetens – sådant som exempelvis datorspelande kan ge idag. Datorspelen idag är så avancerade att de kan ge färdigheter inom ledarskap eller maskinmanövrering. Fler kanske borde skriva ”World of Warcraft” på sitt CV.

Vi lyssnade även på en panel bestående av utbildning och näringsliv som menade att vi behöver mer teknisk kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden i Västmanland, förslagsvis med hjälp av fler teknikstudenter och bättre infrastruktur.

Se seminarierna i efterhand:

Övrigt deltagande i seminarier och paneler

"Det går inte att förvalta finanser på en död planet"

Elin Dalman, miljöstrateg i regionen, var inbjuden paneldeltagare i ett seminarium om hållbara finanser och klimatsäkert kapital. Hållbar finansförvaltning är relevant och viktigt för att reducera klimateffekter, främja invånares goda hälsa och livsmiljö samt hantera finansiella risker. Ett långsiktigt arbete ger resultat – vi ser nu att vi är på väg att uppnå både hållbarhet och avkastning på samma gång.

– När vi som arbetar med finans och miljö satte oss tillsammans insåg vi att vi hade samma mål. Inte bara internt utan också globalt. Det går inte att förvalta finanser på en död planet, sa Elin.

"Vi jobbar med reseupplevelsen, och vår plattform är bussen"

Marie Christensson, kommunikationschef på VL/Kollektivtrafikförvaltningen, berättade om vårt arbete på ett seminarium tillsammans med Svensk Kollektivtrafik. Bussen är vår plattform, där vi verkar och har dialog med resenärerna för att utveckla reseupplevelsen.

– Vi arbetar för att upplevelsen av att tiden ombord på bussen förändras och upplevs som kortare. Under våren överraskades Västeråsarna av kärlek från VL på alla hjärtans dag, berättade Marie.

"Vi måste lösa vårt uppdrag på nya sätt för att möta invånarnas behov"

Mats Beskow, HR-direktör i regionen, pratade på ett seminarium om att leda transformation i offentlig sektor. Han sa bland annat att:

– Vi har ett oändligt uppdrag. Men begränsade resurser. Nu ökar invånarens makt med digitaliseringen och vi måste lösa vårt uppdrag på nya sätt för att möta invånarnas behov. Vi behöver ett ledarskap där vi kan göra turnarounds i mindre skala.

– Den grundläggande frågan om prioritering av mål och medel är en viktig utmaning för ledare i offentlig sektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor