Utbildning i avancerad donation

Visste du att vi utför både organ- och vävnadsdonation i Västmanland? För att hålla en god kvalitet i denna verksamhet och ständigt bli bättre, krävs utbildning och kompetensutveckling. Det kan vi erbjuda vid Kliniskt träningscentrum på sjukhuset i Västerås.

I Västmanland har vi en välfungerande donationsverksamhet och stor erfarenhet av donationsfrågor. Det har blivit ett prioriterat område inom Operationskliniken, som idag gör både organ- och vävnadstransplantationer.

En transplantation innebär att sjuka organ och vävnader kan ersättas med friska från en annan människa. Detta gör att svårt sjuka personer varje år kan få ett eller flera organ ersatta genom transplantation från framförallt avlidna donatorer. En avliden donator kan rädda upp till åtta mottagare med sina organ och hjälpa ytterligare två att få synen tillbaka genom vävnadsdonation.

Avancerad donation i teori och praktik

Västmanlands sjukhus Västerås var under våren 2017 värdar för en avancerad donationsutbildning som Vävnadsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar för. Deltagarna bestod av intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterskor från hela Sverige. Syftet med utbildningen var att deltagarna ska kunna stärka donationsverksamheten på sina respektive arbetsplatser.

Under utbildningen varvades både teoretiska och praktiska moment. Deltagarna hade gruppdiskussioner och rollspel om olika patientfall, fördjupande föreläsningar om hjärndödsdiagnostik samt simuleringsövningar. Då fick de i team vårda en fiktiv donator på en intensivvårdsavdelning.

Kliniskt träningscentrum

Sjukhuset i Västerås är en bra plats för utbildningar som denna, dels på grund av vårt geografiska läge men också för att vi har något som kallas för Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Lärcentrum i Västerås. På KTC kan deltagarna öva både teori och praktik, i både föreläsningssalar och träningssalar med vårdliknande miljö.

I träningssalarna kan så kallade simuleringsövningar hållas. Då används avancerade, specialgjorda dockor som kan simulera olika patienttillstånd. Studenter och personal som deltar får då i team träna både sina kliniska och kommunikativa färdigheter. Detta stärker deltagarnas kunskap och i längden även patientsäkerheten.

Se filmen om donation och utbildning i Västmanland

Stefan Ström är överläkare på Operationskliniken vid Västmanlands sjukhus och ansvarade för utbildningstillfället i Västerås. Han har många års erfarenhet av donationsarbete och jobbar med det både i Västmanland och som samordnare i hela Sverige.

Margarethe Renman är specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen i Västerås. Hon var en av deltagarna på den avancerade donationsutbildningen. Margarethe tycker att det är viktigt att uppdatera sin kunskap inom området då donation är en komplex typ av vård som görs relativt sällan.

I filmen ovan berättar Stefan och Margarethe om det viktiga arbete som donation innebär och varför det är viktigt med fortlöpande utbildning. Du kan även se filmen direkt på regionens Youtube-kanal.

Fakta om donation

Vad innebär det att vara organdonator?

Om du anmält dig som organdonator kan du bli aktuell för att donera organ om du avlider på ett sätt som gör donation möjligt.

Vem kan donera organ?

De patienter som avlider i en respirator på en intensivvårdsavdelning kan bli organdonatorer. Sjukvården gör en noggrann individuell medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

Hur vet sjukvården om jag vill donera mina organ?

Du kan anmäla dig till donationsregistret och/eller informera dina närstående genom att berätta eller skriva ner din vilja. Om närstående har olika uppfattning om din inställning till donation får inte donation utföras.

Varför ska jag donera mina organ?

Om du kan vara donator kan dina organ hjälpa upp till åtta mottagare.

Vilka organ kan doneras?

De organ som främst doneras är njurar, lever, hjärta och lungor.

Hur många organ doneras varje år?

I Sverige uppgår antalet faktiska organdonatorer till cirka 150 stycken varje år.

När kan mina organ doneras?

Enligt svensk lag används total hjärninfarkt (hjärndöd) som dödsbegrepp. Det innebär att en människa är död då hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt har upphört på grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har upphört. Inför en organdonation konstateras dödsfallet genom två läkarundersökningar gjorda med minst två timmars mellanrum. Ibland behövs dessa undersökningar bekräftas med en röntgen av hjärnans blodkärl.

Vad är vävnadsdonation?

Det går att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. Vävnadsdonation är möjligt att göra efter döden när det är konstaterat att andning och blodcirkulation har upphört. Det innebär att även om du avlider på andra ställen än på en intensivvårdsavdelning kan du bli vävnadsdonator. Till skillnad från organ kan vävnader förvaras en längre tid innan de transplanteras.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English