Läkare lyssnar på patients hjärta

Sjukvårdens roll efter regionbildningen

Sedan årsskiftet är vi region istället för landsting och har ett nytt utökat uppdrag. Men på vilket sätt kommer sjukvården in i bilden?

​I och med regionbildningen har Landstinget Västmanland tagit över det regionala utvecklingsansvaret för länet och bytt namn till Region Västmanland. 

Vi har därigenom fått utökade ansvarsområden, förutom dagens hälso-och sjukvård. De delar som ingår i det regionala utvecklingsansvaret är inte nya frågor i sig, utan har tidigare hanterats av Länsstyrelsen på uppdrag av staten. 

Nu samlas viktiga områden under ett och samma tak

Den i grunden stora förändringen med regionbildningen är att vi får en 
starkare demokratisk styrning under ett direktvalt regionfullmäktige med en regionstyrelse. 

Vi samlar också centrala områden under ett och samma tak. Områden som alla är avgörande för hela länets tillväxt och utveckling samt för människors liv och hälsa.  Det handlar om utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, turism, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Alla delar hänger ihop och påverkar varandra.  

Vad har regionbildningen med sjukvård att göra? 

Länets välfärd är ett resultat av att vi är många som betalar in skatt till den gemensamma offentliga kassan, och det gäller både invånare och företag. Utan företag som växer och anställer personer, som därmed ger skatteintäkter, finns det heller inga resurser till vår gemensamma välfärd. 

Ett viktigt samspel i samhället

Vår gemensamt finansierade välfärd är ett resultat av skatteintäkter som kommer från invånarna och företagen i länet. Bilden nedan visar hur vi samarbetar kring det dubbla uppdraget: tillväxt och välfärd.

De regionala utvecklingsfrågorna har en nära koppling till hälso- och sjukvårdsfrågorna, och är ömsesidigt beroende av varandra för att vara framgångsrika. Förenklat kan det beskrivas så här: 

Region Västmanland ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa, samt för regionens tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen. Regionen kan därigenom finansiera en bra hälso- och sjukvård. Likaså är en bra hälso- och sjukvård en förutsättning för att attrahera människor och företag till regionen. 

Många utmaningar kräver en gemensam agenda 

Det finns många utmaningar att bemöta, både på lokal som global nivå. Region Västmanlands huvudsakliga roll blir att samverka och ta fram planer och strategier för utvecklingen inom länet.

Vid årsskiftet gick medarbetare från länsstyrelsen och VKL (Västmanlands kommuner och landsting) över till Region Västmanland. Tillsammans med näringslivets aktörer, kommuner, civilsamhälle med flera ska vi samverka kring de regionala utvecklingsfrågorna.  

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English