Möt vår nya direktör för regional utveckling

Maria Linder är sedan en månad tillbaka Region Västmanlands nya direktör för regional utveckling. – Tillsammans med kommunerna ska vi titta på vilka frågor vi ska driva gemensamt för regionen.

Hon har närmast varit förvaltningschef på Kollektivtrafikförvaltningen och har därigenom arbetat med utvecklingsfrågor inom kollektivtrafik och infrastruktur.

I enheten som Maria Linder ansvarar för samlas medarbetare som kommer från landstinget, länsstyrelsen och Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Tillsammans ska de arbeta för att utveckla Västmanland som region ur flera perspektiv.

– Nu samlar vi styrkorna och kraften kring regionala utvecklingsfrågor. Jag kommer att ha en viktig roll i att hitta nya samarbetsytor och förändra arbetssätt så att vi kan jobba ännu smartare och effektivare. Tack vare regionbildningen skapas nya möjligheter, säger Maria Linder.

Samordning och samverkan viktigast

Enligt Maria Linder handlar det främst om att samordna och samverka, både inom enheten och Region Västmanland och inom och utanför länet.

– Vi behöver snabbt få igång verksamheten på ett bra sätt. Framöver kommer vi att fundera på vilka frågor vi vill lyfta och vad kommunerna och våra politiker vill att vi ska fokusera på i den nya strategiska regionala beredningen.

Maria Linder ser att kommunerna kommer att vara viktiga samarbetsparter.

– Tillsammans med kommunerna ska vi titta på vilka frågor vi ska driva gemensamt för regionen. Det finns redan idag många exempel på gott samarbete, men det finns säkert förbättringsmöjligheter.

Tillsammans med invånare och andra aktörer

En viktig del i Maria Linders arbete är också att skapa delaktighet och dialog med länets invånare och aktörer.

– Invånarna måste känna till att de kan vända sig till oss och ge synpunkter. Vi måste bli bättre på att informera om deras möjligheter. Framför allt valen kommer att vara viktiga tillfällen för invånarna att påverka regionens framtid.

Inom näringslivet finns redan i dag goda kanaler och upparbetade samarbeten som fungerar. Maria Linder nämner särskilt Affärsplan Västmanland som exempel. Kontakten med näringslivet är något Maria och hennes medarbetare vill bygga vidare på och utveckla.

Det attraktiva Västmanland

Västmanland är ett län med många möjligheter. Ett av Maria Linders mål är att visa upp länet som turistmål, arbetsmarknadsregion och boplats.

– Västmanland är ganska anonymt som län. Vi behöver prata om allt som är bra och dra nytta av våra goda förutsättningar. Jag vill lyfta fram länets utbud av kultur, natur och turismmöjligheter. Vi behöver påvisa länets olika perspektiv på ett bättre sätt, vi har ju ett riktigt bra geografiskt läge till exempel, säger Maria Linder.

I förlängningen hoppas hon få bra utväxling på Region Västmanlands alla ansvarsområden och att skapa ett ännu attraktivare Västmanland.

Maria Linder är medveten om att förväntningarna på att det ska bli skillnad är stora. För att kunna leva upp till förväntningarna är det en förutsättning att hitta formerna för det fortsatta arbetet. Det innebär att ta ställning till frågor som hur regionen kan arbeta tillsammans med näringslivet och hur sjukvården kan kopplas ihop med regional utveckling.

– För mig personligen är det jätteroligt och spännande att jag får lära mig nya saker. Bredden är helt fantastisk och samtidigt komplex. Vi behöver se efter vad vi vill uppnå. Det finns en nyfikenhet inom den här organisationen som är en bra grund för att hitta nya utvecklingsmöjligheter, säger Maria Linder.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English