Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi breddar vårt uppdrag

Spela film

Flera personer tittar på kvinna som håller en stor ihopknuten röd rosett

Landstinget blir Region Västmanland

Från årsskiftet tar landstinget över ansvaret för länets regionala utveckling och byter samtidigt namn till Region Västmanland.

- Det här har jag sett fram emot sedan jag började mitt uppdrag för drygt ett år sedan, säger regiondirektör Anders Åhlund. Vi har länge haft en stark politisk uppslutning i länet för denna regionbildning och politikerna prioriterar verkligen det här arbetet. Vi har därmed redan idag ett gott klimat för samtal och samarbete, som vi ska fortsätta att utveckla. Det ger oss också fokus och kraft i att tillsammans kunna leverera resultat som blir synliga för västmanlänningarna.

Viktigt med samverkan

Just samverkan kommer att vara viktig för att uppnå en god utveckling. Landstinget kommer att vara spindeln i nätet som ska knyta ihop alla aktörer i regionen, och se till att gemensamma frågor kommer upp på bordet.

- Resan tillsammans med andra blir viktigare, det blir tydligare att vi måste samarbeta. Men landstinget kommer inte sitta inne med alla svaren, vi äger ju inte processerna själva. Istället ska vi ha ett stort fokus på samverkan, säger Anders Åhlund.

Enligt honom kommer alla aktörer i länet att få ett större gemensamt ansvar för utvecklingen.

- Ansvaret har funnits tidigare, men nu blir det tydligare. Tillsammans kan vi ta det här ett steg till. Och alla ska med: kommunerna, näringslivet, högskolan, civilsamhället och övriga aktörer, både inom och utanför länet. Och när vi gör saker tillsammans måste vi ställa oss frågan: vad är nyttan för länet och våra invånare om vi gör det här?

Större möjligheter för invånarna

- En av de största fördelarna med regionbildningen är att vi samlar viktiga frågor i en demokratisk organisation. Vi kommer närmare våra invånare, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Så vi har kvar samma fokus på invånarnas bästa, men områdena som vi verkar inom kommer att breddas, säger Anders Åhlund.

Det är många områden som landstinget ska ansvara för; hälsa och sjukvård, näringslivsutveckling, infrastruktur och bredband, kultur och kompetensförsörjning. En viktig utgångspunkt är det Regionala utvecklingsprogrammet, även kallad RUP. Den har länsstyrelsen upprättat, tillsammans med aktörerna i länet, och gäller för perioden 2014-2020.

- RUP:en hjälper oss att prioritera. Idag arbetar vi med hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Det framtida arbetet med regional utveckling handlar om något större. Det vi behöver göra nu är att komma fram till ett gemensamt mål. Inom regional utveckling är riktningen det centrala. Vart ska vi gå för att komma framåt? Hur skapar vi det attraktiva Västmanland?

Andra viktiga frågor som Anders Åhlund lyfter fram är vad vi behöver göra för att locka hit fler företag, skapa bättre sjukvård och bättre infrastruktur - vägar och järnvägar - och att flera av oss får tillgång till bredband.

- I vårt arbete med dessa frågor behöver vi bli mer aktiva. Både med lokala aktörer men också med andra som finns utanför Västmanland, på nationell nivå och gentemot EU.

Tre enheter ska bli en

För att samla rätt kompetens inom regional utveckling kommer personal från landstinget, länsstyrelsen samt Västmanlands kommuner och landsting att organisatoriskt samlas hos Region Västmanland efter årsskiftet.

- I dag finns det tre parter som har ett delat ansvar, nu får vi ett samlat. I och med regionbildningen hamnar alla under en hatt och landstingets roll blir en annan. Vi organiserar oss därmed för att ta över det regionala utvecklingsansvaret. Den nya regionala utvecklingsdirektören, Maria Linder, finns redan på plats. Hon kommer att vara med och leda och utveckla arbetet när vi tänker framåt och tar oss an det nya uppdraget - både internt och externt.

- Regionbildningen öppnar upp för många möjligheter, så jag ser verkligen fram emot vårt breddade uppdrag, avslutar Anders Åhlund.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor