Utformning av närakut i Köping

Hälso- och sjukvård Chefsnytt Köping HOS2029

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth har fattat ett inriktningsbeslut att närakuten i Köping planeras att ha öppet dag- och kvällstid alla veckodagar. De ambulanstransporter där patienten har akuta livshotande symptom som idag lämnas på akutmottagningen i Köping kommer att gå till Västerås.

Totalt berör förändringen sex till åtta patienter per dygn som i stället får vård via akuten i Västerås. De flesta patienter kommer även fortsatt att tas omhand i Köping och det kommer även fortsättningsvis att finnas övervakningsplatser. Förändringen planeras till hösten 2024.

Enligt målbilden för hälso- och sjukvården som beslutades i regionfullmäktige den 13 februari ska medicinakuten i Köping omvandlas till en ”närakut för akut omhändertagande på närsjukvårdsnivå, dag och kväll alla dagar i veckan”. Många kroniska sjukdomar med långvariga förlopp som ibland sviktar och kan behöva en akut bedömning, utan att det finns behov av det stora sjukhusets åtgärder, kommer även fortsatt vara möjliga att bedöma i Köping. Patienter som har internmedicinska tillstånd som bäst behandlas på ett närsjukhus ska även fortsatt tas omhand i Köping, via närakut och vårdavdelningar.

En utredning som letts av chefsläkare har utifrån målbilden tagit fram alternativ på utformning av närakut i Köping. Arbetsgruppen har utgått från att Närsjukhuset i Köping har bibehållen internmedicinsk verksamhet som idag. Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, patientflöden och ekonomiska aspekter har beaktats. Verksamhetsmässiga konsekvenser för berörda verksamheter så som medicinklinikerna i Köping och Västerås, ambulansverksamhet, och akutmottagningen i Västerås har också analyserats, liksom relationen till nära-vårdarbetet. Även erfarenheter från andra närsjukhus och närakuter runt om i landet har inhämtats.

Här kan du läsa uppdragsrapporten i sin helhet

Pressmeddelande - Utformning av närakut i Köping beslutad

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English