Statusuppdatering HoS 2029

Regionövergripande Hälso- och sjukvård HOS2029

Nästa steg i arbetet med HoS 2029 blir att forma uppdrag och sätta ansvariga för respektive utvecklingsområde. Arbetet kommer att bygga på hög grad av delaktighet och ett tvärfunktionellt perspektiv.

Vi kommer att behöva sätta ut delmål längs vägen fram till 2029. HoS2029 blir också ramverket för utvecklingen av nära vård samt verksamhetsutvecklingen som redan är påbörjad inför inflytt i Västmanlands nya akutsjukhus. Fem år är en relativt kort tid där många förändringar ska ske parallellt och dessutom har påverkan och draghjälp sinsemellan. Riskanalyser kommer att göras löpande i arbetet. Aktiviteterna kommer att drivas med stor grad av involvering av chefer och medarbetare.

Initialt kommer följande aktiviteter att prioriteras:

 • Utredning och detaljerad beskrivning av närakutsuppdraget i Köping
 • Utvecklings- och fastighetsplan för Närsjukhus i Köping ska tas fram med krav som ska ligga till grund för ombyggnation
 • Arbetsgrupp tillsätts för genomförandeplan för det reviderade akuta omhändertagandet för Vårdcentraler och jourmottagningen i Västerås
 • Plan för verksamhetsintegrering av lab och röntgen i Fagersta.
 • Genomföra renovering i Fagersta
 • Operation i Köping involveras i utvecklingen av operationsverksamheten i NAV
 • Regionen och kommunerna fortsätter utveckla Nära vård i relation till HoS 2029
 • Genomförandeplan för digitalisering fram till 2029
 • Gemensam plan för primärvården, tillsammans med kommunerna
 • Vårdplatser - aktiviteter för att minska behovet av vårdplatser, förbättrade flöden inom sjukhusen och aktiviteter som kan korta vårdtiderna eller omvandla slutenvård till poliklinisk vård eller vård i hemmet)
 • Uppdragsfördelning primärvård – sjukhusvård
 • Handlingsplan för i genomsnitt 1 läkare per 1100 listade invånare

Mer fördjupade beskrivningar av respektive aktivitet kommer vartefter de är klara.

Läs mer om HoS2029 här.

Vid frågor kontakta Lars Almroth.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English