Start för lokalförsörjningsplan Västmanlands sjukhus Köping

Hälso- och sjukvård Köping HSF ledningskommunikation HOS2029

Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus Köping har nu startats upp. Uppdraget är beställt av Maria Linder, regiondirektör, och projektledare är Kerstin Eken, Carlstedt Arkitekter.

En arbetsgrupp kommer bildas där projektledare, processledare, fastighetsstrateg och representanter från verksamheterna i Köping ingår. Arbetsgruppen ska ta fram en lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus som stödjer inriktningen för ett modernt närsjukhus i enlighet med målbilden för Hälso- och sjukvården 2029. Arbetet beräknas pågå fram till mitten av december.

Lokalförsörjningsplanen ska:  

  • Vara vägledande för kommande behov av fastighetsinvesteringar.  
  • Gå i linje med förväntad verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården.  
  • Ge en inriktning för etappvis förnyelse och avveckling av byggnader inom sjukhusområdet och det ska finnas en strategi för vidare utveckling .
  • Säkra funktionsmässiga och logistiska samband för patienter och personal och utgöra grunden för funktionella och verksamhetsanpassade lokaler som är hållbara och kostnadseffektiva.   
  • Ha byggnader och samband med viss flexibilitet som utgångspunkt. Vårdens inriktning förändras över tid och verksamhetsinnehållet i en byggnad kan växla.  
  • Ta hänsyn till förändrade arbetssätt, ny teknologi och digitaliseringens effekter. 
  • Ha verksamhetsperspektivet Nära vård.  
  • Omfatta 10 år och sträcka sig fram till 2035. 

Lokalförsörjningsplanen beslutas av regionfullmäktige och dess genomförande ska inte överstiga beloppet om 1,6 miljarder kronor. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English