Sommaren 2023: Prioritering att erbjuda akut vård och vård som inte kan skjutas upp – bevilja semester så långt som möjligt

Regionövergripande Min anställning Hälso- och sjukvård Chefsnytt

Regionen ska kunna erbjuda akut vård och vård som inte kan vänta – samtidigt som den lagda semesterplaneringen fredas så långt som möjligt. Det är grunden för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planering inför sommaren 2023.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth konstaterar att utgångsläget liknar det som rådde förra året.

– Vi räknar med en hanterbar situation, men behöver planera för olika typer av scenarion. Därför blir det dagliga fördelningsmöten för att säkerställa att alla inneliggande patienter får vård på rätt vårdnivå. Dessutom blir det extra viktigt med tät samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg, så att patienter får rätt vård på rätt plats. Alla delar av vården har svårt att bemanna i sommar, så det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser klokt, säger han.

Så här ser vårdplatsläget ut inför sommaren:

 • Normalt har regionen nästan 500 vårdplatser, vilka kommer minska med cirka 75 i sommar. I ett 20-tal fall beror minskningen på att viss planerad verksamhet inte genomförs sommartid.
 • Det totala antalet vårdplatser i sommar blir alltså runt 420 – vilket i stort sett är det samma som föregående år.

Så långt som möjligt freda lagd semesterplanering

Förberedelser och planering inför sommaren har pågått under en längre tid, och det har ofta varit svårt att få ihop sommarplaneringen. Intentionen har dock varit att så långt som möjligt freda lagd semesterplanering, och i flera verksamheter har schemat löst sig genom att medarbetare flyttat på semester.

Sedan finns det alltid händelser som kan rubba även den bästa planering.

–En värmebölja är ett exempel på situationer som kan öka pressen på vården. Därför är det viktigt att all vård- och omsorgsverksamhet känner till viktiga åtgärder för att förebygga vårdbehov, säger Lars Almroth.

Respektive verksamhet inför sommaren:

Operationer och katastrofmedicinsk beredskap:

 • Liksom tidigare somrar prioriteras patienter som är i behov av akuta operationer, canceroperationer och operationer som av medicinska skäl inte kan vänta.
 • Det är också säkerställt att den katastrofmedicinska beredskapen kan vidmakthållas.

Lab/diagnostik:

 • Akut diagnostik och diagnostik som inte kan anstå kommer att prioriteras. Begränsade elektiva resurser kommer att finnas under sommaren.
 • Jourlaboratorierna i Köping och Västerås planeras vara i normal drift.
 • Akutröntgen i Västerås kommer att arbeta på samma sätt som under övriga året, men kommer periodvis ha något lägre bemanning.
 • Röntgenberedskapen i Köping kommer att vara stängd ett antal nätter under sommaren enligt särskilt schema.

Primärvård:

 • Vårdcentralerna i länet har samma uppdrag under sommaren som resten av året. Fokus ligger på hög tillgänglighet via telefon och till medicinsk bedömning och på samverkan kring de mest sjuka äldre.
 • Även i primärvården är bemanningen påverkad av semesteruttag, men det finns också upparbetade samverkansplaner mellan vårdcentralerna för att hantera invånarnas behov, exempelvis gällande barnmorskemottagningarnas uppdrag.

Psykiatri:

 • Hela psykiatriområdet kommer ha allt öppet hela sommaren, dvs alla vårdplatser och mottagningar kommer att vara i drift. Läget är ansträngt men medarbetarna kommer få sin sommarsemester i hög omfattning.

Bör leda till mindre sårbara somrar

Avslutningsvis framhåller Lars Almroth att arbetet som inletts för att skapa ett långsiktigt hållbart hälso- och sjukvårdssystem bör leda till att somrarna blir mindre sårbara i framtiden:

– Det handlar om att få hälso- och sjukvården att fungera som ett integrerat system med sjukhusvård, primärvård och kommunal vård så att patienter får rätt vård på rätt nivå i rätt tid. Vi kan alla hjälpas åt för att det ska fungera bättre.

Läs mer om sommarplaneringen här

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English