Ont om parkeringsplatser vid Västerås sjukhus: tips till dig som tar bilen till jobbet

Västerås Personalparkering

Bygget av det nya akutsjukhuset och en vinter med mycket snöfall påverkar parkeringsytorna vid sjukhusområdet. Samtidigt har antalet mottagningsbesök ökat de senaste åren vilket i sin tur innebär ökad brist på besöksparkeringar.

Totalt finns det lika många parkeringsplatser på sjukhusområdet nu som det var innan byggnationen av akutsjukhuset startade, men på andra ställen än vad du som medarbetare är van vid. Det innebär att det kan bli längre att gå till och från bilen.

Det finns 1 700 parkeringsplatser för personal, 600 för besökare och 200 handikapp-, service och reserverade platser. Regionen har fått bygglov för 70 nya tillfälliga parkeringsplatser fördelade på två ytor inom sjukhusområdet som blir tillgängliga inom några veckor.

Se karta över personalparkeringar på sjukhusområdet

Så kan du bidra till en bättre parkeringssituation

 • När du arbetar på distans, välj gärna att göra det på tisdagar, onsdagar eller torsdagar då parkeringsytorna är som mest upptagna.
 • Välj ett annat färdsätt än bil om du har möjlighet.
 • Parkera inte på besöksparkeringen för patienter och invånare. Ansök om parkeringstillstånd för personalparkeringen

Information om parkeringar, parkeringsregler och parkeringstillstånd

Vanliga frågor och svar

Vad gör regionen åt parkeringssituationen?

 • Förtätning av befintliga parkeringsplatser
  Förtätningar av möjliga parkeringsplatser undersöks kontinuerligt, alltså hur fler bilar ska få plats på samma yta. Under hösten har cirka 20 platser skapats på detta sätt.

 • Nya parkeringsplatser
  Det kommer att skapas tillfälligt skyltade parkeringsplatser längs med vägar och övriga ytor. Mer information kommer inom kort.

  Regionen har även fått bygglov för att bygga 70 nya tillfälliga parkeringsplatser fördelade på två ytor inom sjukhusområdet. Byggnationen startar vecka 4 och beräknas pågå under 5–6 veckor. 20 platser vid ingång 20, Habiliteringscentrum, samt 50 platser ut mot Cedergatan, mellan psykiatribyggnaden och tandvårdsbyggnaden.

 • Förändrad rutin vid bilpoolsanvändning
  Från den 1 februari kan du som bokar en poolbil ställa din egen bil på poolbilens parkeringsplats när den används. Då behöver du ett tillstånd som ska placeras synligt i din egen bil – tillståndet ligger i poolbilen. Dock är det inte tillåtet att använda motorvärmare eller ladduttag för din egen bil under tiden den står parkerad där.

Går det att parkera på gräsmattor eller andra ytor?

Att anlägga tillfälliga eller permanenta parkeringsplatser är en bygglovspliktig åtgärd som innebär en ansökningsprocess. Det ska också finnas lämpliga markytor att förlägga fler parkeringsplatser vilket det är ont om i dagsläget på sjukhusområdet. Du får alltså endast parkera på anvisade parkeringsplatser.

Varför kör ni inte bort snön från parkeringsplatserna?

Snöröjningen sker i anslutning till varje snöfall och påbörjas oftast i samband med att snön slutat falla. Vid långvarigt snöande påbörjas snöröjningen för att ta det mest akuta snöansamlingarna. Den stora snöröjningsinsatsen av området kan först påbörjas kvällstid när den stora personal- och besökstrafiken upphört på området. Parkeringsplatser används inte som uppläggningsytor för snö men vissa parkeringsplatser i ytterkanter kan påverkas av intilliggande snömängder.

Hur prioriteras parkeringen för personal?

Parkeringsbehovet och beläggningen på parkeringsplatserna följs kontinuerligt och fördelningen justeras mellan parkeringarna utifrån aktuell situation. Det är också viktigt att patienter har nära till sjukhuset. Dels för att patienter kan ha medicinska skäl som innebär svårigheter att röra sig, dels för att de inte känner till området och svårigheter att hitta kan leda till att de missar sin tid.

För att kompensera för minskningen av parkeringsplatser vid byggnationen av det nya akutsjukhuset skapades cirka 240 nya parkeringsplatser vid Sundinska vreten i december 2021.

Vi får längre att gå i och med de nya parkeringsplatserna – hur tänker ni kring säkerheten på kvällen?

För att öka trygghet har belysningen på området sätts fler lampor upp efter Adelsögatan, mellan Sundinska vreten och ingång 31. Extra bevakning har även satts in på området med personalparkeringar klockan 20.45-22.45 sju dagar i veckan under den mörkare tiden av året, oktober till mars.

Hur ska vi veta var vi ska parkera när avstängningar eller andra ändringar sker på sjukhusområdet?

På regionvastmanland.se kan du ta del av de arbeten som utförs på området och se ändringar som görs i och med det. Det finns även alltid en uppdaterad karta där du kan se vilka områden som är avstängda och var du kan parkera. Pågående och planerade arbeten - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Hur länge ska byggnationen av det nya akutsjukhuset pågå?

Byggnationen pågår till och med år 2030. Som tidigare nämnts påverkar det området runt sjukhuset, och därför är behovet av tillgängliga parkeringsplatser något som hela tiden kontrolleras.

Varför behöver man betala avgift på sjukhuset i Västerås när det är gratis i Köping, Fagersta och Sala?

Det är kopplat till skattelagstiftningen. Om man erbjuder personalparkeringar i anslutning till en arbetsplats, kan den vara avgiftsfri om det i övrigt (i aktuell kommun) är fri parkering i området runt arbetsplatsen. Är det avgiftsbelagd parkering i närheten av arbetsplatsen finns två alternativ:

 • antingen ska det vara avgiftsbelagd parkering
 • eller så ska arbetsgivaren se till att medarbetare förmånsbeskattas (dvs avdrag på lön).

Det innebär att det kan skilja sig från kommun till kommun – i större städer är det vanligare med avgifter på parkeringarna runt arbetsplatser.

Vid frågor om parkeringsplatserna på sjukhusområdet i Västerås

Skicka ett mejl till parkeringsservice@regionvastmanland.se 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English