Mer realistiska reservkraftsprov stärker regionens beredskap

Regionövergripande Hälso- och sjukvård Chefsnytt Västerås Köping Sala Fagersta Säkerhet

Efter månadsskiftet januari-februari förlängs samtliga reservkraftsprov i regionen med tre timmar. Dessutom genomförs proven endast på tisdagar och onsdagar – de dagar då elförbrukningen är som högst.

Syftet är bättre beredskap tack vare mer realistiska prov för att identifiera eventuella brister i reservkraften.

– Det är extremt viktigt att ha tryggad elförsörjning till en samhällsviktig sektor som sjukvården – inte minst mot bakgrund av en orolig omvärld med både elkraftsbrist och krig i Europa. Effektiva reservkraftsprov är avgörande för vår beredskap, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth.

Ökad chans att upptäcka fel

Tidigare har vissa reservkraftsprov utförts på fredagar klockan 09 -11, trots att elförbrukningen och aktiviteten är som högst i regionen under tisdagar och onsdagar.

– Genom att genomföra samtliga prov de dagar som både aktivitet och elförbrukning är som högst, samt förlänga provtiderna, ökar chansen att upptäcka om något inte fungerar som det ska. Vi får helt enkelt bättre data att utgå från, säger Max Rupla, beredskapssamordnare.

Regionen bedriver två typer av reservkraftsprov:

 • Begränsade reservkraftsprov, så kallade topplastprov, innebär att den inkommande ordinarie elförsörjningen är intakt, men att reservkraften övertar så stor del som möjligt av elförsörjningen. Ute i verksamheterna märker man oftast ingenting.
 • Fullskaliga reservkraftsprov, så kallade Ö-driftsprov, innebär att den inkommande elförsörjningen bryts helt och hållet. Reservkraften driver då all elförsörjning till byggnaden.


Dessutom delas reservkraften in i prioriterad kraft, även kallad röd kraft, respektive oprioriterad kraft, eller svart kraft:

 • Prioriterad kraft med batteristöd har alltid strömförsörjning och reservkraft.
 • Prioriterad kraft utan batteristöd har prioriterad strömförsörjning så länge ett reservkraftverk är i drift.
 • Oprioriterad kraft har reservkraft så länge det finns kapacitet i ett reservkraftverk. När kapaciteten är lägre får den prioriterade kraften företräde.

 

Så här genomförs reservkraftsproven i Region Västmanland efter månadsskiftet januari-februari 2023:

VÄSTERÅS

 • Reservkraftsproven vid sjukhuset i Västerås genomförs klockan 8 -13 sista tisdagen i varje månad.
 • Fram till och med slutet av maj genomförs endast begränsade reservkraftsprov vid sjukhuset i Västerås. Detta i avvaktan på att en ny elförsörjningsbyggnad kommer på plats på sjukhusområdet i Västerås, med syftet att fördela reservkraften inom området. Idag saknas reservkraft för vissa verksamheter, till exempel delar av psykiatrin.
 • När väl den nya elförsörjningsbyggnaden är i drift införs fullskaliga reservkraftsprov för de delar av Västerås sjukhusområde som omfattas av det elnät som utgår från byggnaden. Beräknad start 18-24 september.

SALA

 • Reservkraftsproven vid sjukhuset i Sala genomförs klockan 08-13 första onsdagen i månaden.
 • Fullskaliga reservkraftsprov kommer att börja tillämpas vid sjukhuset i Sala så snart det är tekniskt möjligt utan att någon verksamhet blir strömlös.
 • Reservkraftsproven vid Rättspsykiatrin genomförs klockan 09-14 första onsdagen i varje månad.
 • Trots att det är tekniskt möjligt saknas reservkraft för delar av den verksamhet som ryms i sjukhuset i Sala, bland annat Folktandvården. Det är en fråga som kommer att lyftas i regionens beredskapsplanering senare i år.

KÖPING

 • Reservkraftsproven vid sjukhuset i Köping genomförs klockan 8-13 sista onsdagen i varje månad.
 • Reservkraftsproven vid Köpings ambulansstation genomförs klockan 09 -14 sista onsdagen i varje månad.
 • I Köping genomförs begränsade reservkraftsprov fram till och med slutet av maj, varefter fullskaliga reservkraftsprov införs.

FAGERSTA

 • Reservkraftsproven vid sjukhuset i Fagersta genomförs klockan 08-13 första tisdagen varje månad. OBS! Endast fullskaliga reservkraftsprov genomförs i Fagersta eftersom begränsade prov inte är tekniskt möjliga.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English