Höjda avgifter för personalparkering vid Västerås sjukhus

Regionövergripande Hälso- och sjukvård Chefsnytt Västerås Personalparkering

Den 1 augusti 2024 höjs avgifterna för personalparkering vid Västerås sjukhusområde. Avgiften per dag höjs från 30 till 50 kronor och avgiften per månad från 150 till 360 kronor. En utveckling av systemet för personalparkering kommer på sikt göra det möjligt att även betala en timavgift på 6 kronor.

Beslut om de nya avgifterna fattades av regionstyrelsen den 14 juni. Bakgrunden är att en dom i förvaltningsrätten slagit fast att regionerna måste ta ut marknadsmässiga parkeringsavgifter av medarbetarna. För att avgiften ska anses vara marknadsmässig ska den vara lika hög som avgiften för besöksparkering. Annars kan Skatteverket förmånsbeskatta medarbetarna.

Idag kostar personalparkering runt Västerås sjukhus 30 kronor per dag eller 150 kronor per månad. Avgiften har varit densamma sedan 2018. Efter höjningen blir avgiften 50 kronor per dag eller 360 kronor per månad. Det motsvarar avgiften för besöksparkeringen.

Översyn av systemet för betalning

Det nuvarande systemet för betalning av avgifter upplevs som krångligt. Därför ser fastighetsförvaltningen över möjligheterna till ett mer användarvänligt system. Målet är en lösning som gör det möjligt att betala parkeringsavgiften via en applikation i telefonen.  

Frågor och svar

Varför måste avgifterna höjas?

Om en arbetsgivare erbjuder parkeringsplatser till sina anställda för ett pris som är lägre än marknadspriset är det en skattepliktig förmån som den anställde ska skatta för. Förvaltningsrätten har slagit fast att medarbetarnas  parkering ska kosta lika mycket som besöksparkeringen.

Hur vet man vilken avgift som är marknadsmässig?

Enligt en dom från december 2023 kan marknadsvärdet likställas med avgiften för besöksparkering.

Från när gäller de nya avgifterna?

Från och med den 1 aug 2024. 

När höjdes avgifterna senast för personalparkering?

Nuvarande avgift för personalparkering beslutades år 2018. Avgiften har därefter inte höjts i takt med att avgifterna för besöksparkeringar ökat.

Vad är avgiften för besöksparkeringen vid sjukhusområdet?

Avgiften för besöksparkering är 6 kronor/timme, 50 kronor/dag eller 360 kronor/månad.

Ett regionbeslut från 2004 knyter avgiften för besöksparkeringen vid Västerås sjukhus till Västerås stads gula avgiftszon. Den 12 juni 2024 beslutade regionfullmäktige att i stället knyta avgiften för besöksparkeringen till stadens vita avgiftszon. Det innebär att avgiften fortsätter att vara densamma som idag. Om avgiften för besöksparkeringen höjs behöver avgiften för personalparkering höjas lika mycket eftersom det ska vara samma avgift på båda för att undvika förmånsbeskattning.

Vem har fattat beslut om höjningen av parkeringsavgiften?

Den 14 juni 2024 beslutade regionstyrelsen att avgifterna för personalparkering vid Västerås sjukhusområde ska vara desamma som för besöksparkeringen.

Det är ont om personalparkeringar. Blir vi garanterade en p-plats i och med höjningen?

Uppdrag om att ta fram fler p-platser finns med i den politiska majoritetens regionplan och budget för 2025. 

Under bygget av det nya sjukhuset omfördelas parkeringsplatser kontinuerligt på området för att ersätta de platser som påverkas.

Regionen kan aldrig garantera en parkeringsplats för anställda. Idag finns 0,43 parkeringsplats per anställd vid Västerås sjukhus vilket är högre än motsvarande regioner.

Blir det höjda parkeringsavgifter för personal vid regionens andra arbetsplatser i Västerås och i övriga länet?

Detta beslut gäller enbart personalparkeringen vid Västerås sjukhusområde.  

Läs mer om personalparkering

Parkering - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English