Gemensamt uttalande om Ukraina från samtliga partier i regionfullmäktige

Regionövergripande

Den 24 februari är det två år sedan Ryssland angrep Ukraina. Med anledning av detta har samtliga partier i regionfullmäktige gjort ett gemensamt uttalande.

"Fortsätt att stå upp för Ukraina! 
- Politisk enighet i regionfullmäktige

Det har nu gått två år sedan Ryssland invaderade Ukraina. En fruktansvärd handling mot ett land i vår närhet som byggt sitt samhälle på en demokratisk grund. Vi måste fortsätta ta avstånd från Ryssland och stödja det ukrainska folket i deras försvar av sitt land. Människor ska kunna leva i fred och frihet, planera sina liv, förverkliga drömmar och uttrycka sina åsikter.

Under de senaste två åren har Ukraina visat en otrolig styrka och mod i sitt motstånd mot den ryska aggressionen. Trots brist på resurser och svåra förhållanden fortsätter det ukrainska folket att kämpa för sin frihet och värdighet. Det är inte bara en kamp för Ukraina utan en kamp för alla som tror på demokrati, mänskliga rättigheter och internationell lag och rätt.

Sverige och andra länder har uttryckt sitt stöd för Ukraina och bidragit med bland annat utrustning till försvar och civilbefolkning. I denna anda av solidaritet och stöd fortsätter Region Västmanland att stå upp för Ukraina. Vi uppmanar andra aktörer att göra detsamma! Efter två år riskerar kriget att bli en slags vardag för oss men för invånarna i Ukraina är kriget lika påtagligt som tidigare.  Omvärldens stöd är helt avgörande för civilbefolkningen och de stridande.

I regionfullmäktige finns en politisk enighet om att Region Västmanland ska fortsätta stödja Ukraina. Fram till idag har vi bland annat donerat ett reservkraftverk, en ambulans och en biogasbuss via Svealandstrafiken. Vi ger också stöd inom kulturområdet eftersom kulturen är viktig för att människorna mentalt ska uthärda ett krig.

Inget land ska behöva uppleva det lidande som Ukraina genomgår på grund av Rysslands aggression. Som förtroendevalda i en demokrati fortsätter vi att genom ord och handling ge vårt fulla stöd till Ukraina i deras kamp för fred, frihet och självbestämmande.  Vi hoppas på en framtid där fred och stabilitet återvänder till landet."

Gruppledarna för samtliga partier i regionfullmäktige
Mikael Andersson Elfgren (M)
Malin Gabrielsson (KD)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Ingvar Jonsson (SD)
Kenneth Östberg (S)
Heidi-Maria Wallinder (V)
Barbro Larsson (C)

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English