Gemensam digital servicenivå i all hälso- och sjukvård med start 2023

Regionövergripande Hälso- sjukvård Chefsnytt Hållbarhet

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ska öka samtidigt som patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård. Det är tanken bakom ett förslag till en gemensam digital servicenivå för både vårdcentraler och sjukhus i Västmanland.

–Idag kan patienter få avsevärt bättre digital service på en viss vårdenhet än på en annan, eftersom digitaliseringen kommit olika långt inom regionen. Därför behöver vi skapa en gemensam nivå för vilka digitala tjänster invånarna i Västmanland ska kunna förvänta sig av hälso- och sjukvården – oavsett vart man vänder sig och på vilken vårdnivå, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth.

Hög digital mognad i Västmanland

Den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att västmanlänningarna har hög digital mognad, och i den undersökning som regionen själv utförde hösten 2022 framkom det att invånarna har höga förväntningar på digital servicenivå i sina vårdkontakter. Bland annat framkom önskemål såsom: ”Jag kan hitta information digitalt när jag behöver den” och ”Jag kan se mina bokade tider och omboka/boka tider själv.”

–Vi behöver skapa ett system där den digitala kontakten kommer allra först i patientens möte med vården, medan fysiska möten och telefonsamtal enbart sker när så är nödvändigt. En annan viktig utgångspunkt för en lyckad digitalisering är att det ska vara lätt att göra rätt – både för patienter och personal, förklarar Lars Almroth.

14 punkter för en gemensam digital servicenivå

I hälso-och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan läggs stor vikt vid digitalisering, och därför har förvaltningen tagit fram en lista om 14 punkter hur en gemensam digital servicenivå ska se ut. Redan idag erbjuds många av de digitala tjänsterna nedan inom Region Västmanland, men enligt förslaget ska samtliga verksamheter införa dem under en treårsperiod.

2023:

 • Hitta information om vårdenhet och vårdutbud på 1177
 • Kontakta alla vårdenheter digitalt
 • Utföra likvärdiga ärenden på 1177 oavsett vårdenhet
 • Kommunicera via asynkron* chatt
 • Se sina bokade tider
 • Omboka sin tid

2024-2026:

 • Boka tid
 • Fylla i formulär på 1177 inför vårdkontakt
 • Ha digitala vårdmöten
 • Chatta i realtid med vårdpersonal
 • Få stöd, behandling och utbildning digitalt
 • Själv mäta sina värden hemma med digital teknik
 • Själv hantera vissa provtagningar
 • Få hjälp via en väg in att hamna rätt i vården direkt

Digital triagering hjälper patienten

Förutom gemensam digital servicenivå ska den digitala triageringen som just nu används på 1177 utvidgas till omfatta fler verksamheter under 2023. Det innebär att patienten själv börjar att beskriva sitt ärende och att ärendet kartläggs vidare med hjälp av automatiserade frågor som genereras utifrån patientens svar.

Utifrån resultatet kan patienten få anpassade egenvårdsråd eller slussas vidare till den kompetens som bäst kan hjälpa patienten. Det kan effektivisera omhändertagandet och leda till att fler får hjälp utan att behöva tala med någon sjukvårdspersonal.

Förslaget är att påbörja införandet i primärvården under 2023.

– Digital triagering kan göra att vi snabbare kan ge rätt hjälp och service åt patienterna. Om fler kan hantera sitt ärende själva, kan vi få mer tid för dem som måste få en personlig bedömning av vårdpersonal, säger Jonas Ekström områdeschef för nära vård och ansvarig för det kommande projektet kring triagering och chatt.

*Chatdeltagarna är tidsmässigt oberoende av varandra. Samtalet pågår fram och tillbaka vid olika tidpunkter tills ärendet är löst eller nästa steg kan tas.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.