Ett långsiktigt arbete krävs för att få balans i ekonomin

Regionövergripande

Regionens senaste ekonomiska prognos för 2023 är mer positiv än tidigare men underskottet beräknas ändå bli 390 miljoner kronor. Det är ett utmanande läge där alla måste hjälpas åt. På kort sikt genom att vara återhållsamma och handla enligt regionens avtal. På lång sikt genom verksamhetsutveckling.

Det beräknade underskottet har minskat med ungefär hälften sedan prognosen i våras. Det beror främst på en stark arbetsmarknad som ger ökade skatteintäkter och att börsen utvecklats positivt. 

Regionernas ekonomi

Ekonomin är ett stort problem för Sveriges regioner. Hög inflation, hög ränta och en försvagad konjunktur påverkar pensionskostnader, priser och löner. Åren med pandemi har också satt sina spår. Under pandemin fanns inte möjlighet att fortsätta det redan påbörjade arbetet för att få en ekonomi i balans. Dessutom har regionerna inte klarat av att fullt ut krympa de verksamheter som utökades med hjälp av särskilda statsbidrag under pandemin.

Bekymmersamt för hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är absolut störst av regionens verksamheter har ett mycket utmanande ekonomiskt läge. Förvaltningens underskott beräknas till 1 miljard även om en del genomförda åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen börjar ge effekt.

Utöver en allmän återhållsamhet finns 28 utvecklingspunkter i förvaltningsplanen för att långsiktigt nå en ekonomi i balans. Det handlar bland annat om att sänka kostnaderna för inhyrd bemanning, minska behoven av slutenvård genom tidiga vårdinsatser samt digitaliserade arbetssätt såsom taligenkänning, digitala kallelser och digitala vårdmöten.  

En utmaning för 2024 är att minska antalet årsanställda med 100 av de 300 som tillkommit under pandemin. Ingen personal ska sägas upp utan minskningen sker genom naturlig avgång. För att det ska bli möjligt behöver en översyn göras av bemanning och arbetssätt. Övriga förvaltningar har fått motsvarande krav på effektivisering i form av lägre uppräkning av budgeten.

Prioritering och utvecklingsarbete går hand i hand

Under 2024 kommer arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen trappas upp. Så här beskriver hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth arbetet:

- Kostnaderna behöver minskas samtidigt som vi måste göra satsningar på utveckling av verksamheten. Det handlar om att bromsa och accelerera samtidigt. Tillsammans ska vi utveckla vi arbetssätt och jobba uppströms genom förebyggande insatser och nära vård. Det vet vi frigör resurser. Om vi dessutom använder digitaliseringens möjligheter och arbetar tätt ihop med kommuner och andra aktörer kommer vi på rätt spår mot framtidens hälso- och sjukvård.

Förslag om särskilda åtgärder i samband med delåret

Delårsrapporten med prognos för årets resultat behandlas av regionstyrelsen den 3 oktober och regionfullmäktige den 17 oktober. Regionfullmäktige föreslås besluta om tre omedelbara åtgärder: se över beslutade investeringar, se över administrativa lokaler och säkerställa effekten av pågående och avslutade projekt.

Ett gemensamt arbete 

Ett målmedvetet, gemensamt arbete behövs inom alla förvaltningar för att få bättre balans i regionens ekonomi. Grunden i arbetet är den enskilda arbetsplatsen men ett gott samarbete mellan verksamheter och aktörer utanför regionen är nödvändigt för att lyckas. Tala med din chef om du funderar över hur ni ska arbeta på din arbetsplats. Alla behöver bidra.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English