Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Privera

Region Västmanland använder IT-stödet Privera för beräkning av ersättning för utförda besök till privata vårdgivare. Privera är en webblösning som alla kan använda.

Hur går det till

För att kunna logga in krävs två behörigheter, dels en inloggning mot regionens nät (tjänsten Remote) samt en användarbehörighet i Privera. Som inloggad i Privera kan vårdgivaren kontrollera sina inskickade uppgifter, godkänna betalningsunderlag samt rätta ev felaktigheter.

Digital datafil

Vårdgivare som har avtal med Region Västmanland ska lämna underlag för ersättning i elektronisk form, det vill säga skicka in den som en datafil. Det finns två typer av filer, visitfil och en öppenvårdsfil som innehåller mer information.

I filspecifikation ser man vilka fält som är obligatoriska och inte. Alla fält måste vara med, men alla behöver inte innehålla något. Detta kan din IT-leverantör hjälpa dig med. Länk till filspecifikation finns till höger under dokument.

Idag erbjuds endast möjligheten att lämna ersättningsunderlag digitalt via datafil. Vårdgivaren kan då på ett snabbt och säkert sätt föra över informationen. Ersättningsunderlag via datafil möjliggör en mycket snabbare, mer kostnadseffektiv och säkrare hantering.  

Vårdgivaren står för kostnader för anpassning från sitt journal/kassasystem till fillevererans.  

Skicka in filer

För att skicka in filer 

Som vårdgivare:

  • behöver man en dator med internetuppkoppling samt ett journal-/kassasystem.
  • meddela sin journalleverantör att det är till Region Västmanlands filspecifikation som gäller, viktigt.
  • typ av fil som behöver skickas är, visitfil ska användas av kiropraktorer, naprapater samt psykoterapeuter och öppenvårdsfil ska användas av läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster.
  • själv stå för kostnader för anpassning av journal-/kassasystem samt utveckling av datafilen från det egna journalsystemet
  • tas ut från det egna journal-/kassasystemet och datafilen laddas sedan upp via Privera.    

Från Region Västmanland

  • Inloggning mot Region Västmanland, extern fjärråtkomst via OneTimePassword (OTP). Engångslösenord via sms eller mail i din mobiltelefon.
  • Tilldelas alla en individuell avtalskod.

De åtgärdskoder som ska användas skickas ut från Vårdval, Region Västmanland.

Viktigt är att det är vårdgivaren själv som skickar in filen och som eventuellt rättar och godkänner betalningsunderlaget. Detta för att öka säkerheten. Behörigheten gör att vårdgivaren bara kan se sina egna uppgifter och om man har vikarie.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.