Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

Regionen bygger ett nytt akutsjukhus i Västerås. Nu pågår byggnationen av de fyra huskropparna som ska länkas samman med befintliga vårdbyggnaderna. Budgeten för nya akutsjukhuset är 6,8 miljarder. Inflyttning planeras till år 2030. Läs mer under flikarna nedanför.

Möta framtidens vårdbehov

Med en ökande befolkning i länet där fler blir äldre behöver regionen kunna möta patienternas framtida vårdbehov. Detta genom att erbjuda vård med nya tekniska lösningar i nya sjukhuslokaler. Det är viktigt att kunna erbjuda en fortsatt bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Därför planerar regionen ett nytt akutsjukhus i Västerås. Uppdraget är uppdelat i etapper. Nu pågår genomförande av etapp 1 som är vårdbyggnaderna i det nya akutsjukhuset. Inlyttning planeras till 2030. Etapp 2 är ytterligare en vårdbyggnad främst för diagnostik. Beslut om projekteringsstart för etapp 2 togs i regionfullmäktige den 13 dec 2022.


Bild av byggnationen av nya akutsjukhuset den 20 maj 2024. Foto: Region Västmanland. 

Aktuellt om akutsjukhuset

  • Ännu en milstolpe nådd

    I veckan blev hela bottenplattan för regionens nya akutsjukhus i Västerås blev klar. Nästa steg är att i augusti starta montering av stommen på de södra huskropparna.
  • Sommarens arbeten 2024

    Under sommaren kommer stora delar av produktionen vara igång söder om akutmottagningen, där det nya akutsjukhuset byggs.

Om akutsjukhuset

Filmer om akutsjukhuset

Se filmer om det nya akutsjukhuset.

Frågor och svar

Påverkan vägar och parkeringar på grund av ombyggnation

Se vilka vägar och parkeringar som är påverkade av bygget av nya akutsjukhuset på sjukhusområdet i Västerås.  

Pågående arbeten

Här är information om pågående arbeten på sjukhusområdet i Västerås med anledning av bygget av det nya akutsjukhuset. Vissa arbetsmoment medför störningar eller begräsnad framkomlighet.

Här finns aktuell karta för utskrift (pdf, öppnas i nytt fönster.)

Här finns kartan som gäller från juni. (pdf. öppnas i nytt fönster.)

Om du vill veta mer om de olika arbetsmomenten så kan du läsa mer i vår ordlista för byggtermer

Planerade arbeten

Se planerade arbeten som kommer att påverka framkomligheten på sjukhusområdet i Västerås.  

Ordlista för byggtermer

Vad är en störning?
Det är individuellt hur störningar upplevs. Vissa personer reagerar starkt på till exempel sprängningar och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Andra störningar som exempelvis buller kommer i form av både stomljud från underjordsarbeten och luftburet buller från arbetsområden ovan jord.

Schaktning
Att schakta är desamma som att gräva. Schaktning utförs för att skapa yta för ledningar eller förbereda marken för en ny byggnad.

Spontning
Spont är en stödkonstruktion som vanligtvis består av stål och används till att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. Sponten är oftast en tillfällig konstruktion som är till för att minimera markrörelse och jordras. Spont används för att kunna konstruera gropar, så kallade vertikala schakter då slänter inte kan användas av olika anledningar.

Transporter av berg- och jordmassor
Det utsprängda berget och jordmassor kan vid behov återanvändas som utfyllnad på andra platser på området eller så transporteras det bort. Det körs i så fall bort av lastbilar och säljs genom entreprenören vidare för att användas som utfyllnad ibland annat väg- och markprojekt i Sverige.

Stomljud
Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader i närheten. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud.

Styrkan på stomljudet beror på bergets egenskaper, men också vilket djup som arbetet utförs samt husets grundläggning och stomkonstruktion. Generellt hörs borrljudet som högst när arbetet som utförs är som närmast där du befinner dig.

Sprängljud
Sprängladdningar som skjuts av i berget skapar vibrationer och buller. Det är snabbt övergående och varar några sekunder. Ovan mark kan de upplevas som en dov åskknall. De hörs mer ju närmare arbetet du är. Det signaleras flera korta signaler före sprängning och sedan en lång signal i några sekunder när sprängningen är över. Du som vill kan få ett sms eller e-post innan vi spränger.

Vibrationer
Vibrationer uppstår främst vid sprängning men också vid andra typer av arbetsmoment. De kan upplevas som störande och av en del även som obehagliga. Vibrationer är vågor som rör sig och de sprids i berg eller byggnader, fasta material, och kan kännas och ibland höras. Hur huset är grundlagt har stor betydelse för hur vibrationerna från en sprängning fortplantar sig i marken. I ett hus som står på berg kan vibrationerna vara högst märkbara, medan det märks mindre i ett hus som är byggt på lera.

Med hjälp av utplacerade mätare kontrollerar vi kontinuerligt vibrationerna under byggtiden för att vara säkra på att våra arbeten inte har en negativ påverkan på kringliggande byggnader.

Luftstötvåg
Befinner du dig i närheten av ett arbetsområde så kan du i samband med sprängningar känna en luftstötvåg. Den upplevs som vibrationer och märks oftast genom att fönster skakar till.

Arbetsområden
Arbetsområdet, eller etableringen, omges av staket eller stängsel för att skapa en säker miljö för de som jobbar på platsen samt plats för maskiner och material. Staketen/stängslen skyddar också allmänheten från att gå in på arbetsområdet av misstag. För att minska bullret för omgivningen dämpar vi bullret från arbeten och maskiner på olika sätt, men du kommer fortfarande att höra när vi jobbar om du är i närheten av ett arbetsområde.

Vibrationsmätningar
Vi mäter fortlöpande vibrationer i kringliggande byggnader och anläggningar för att vara säkra på att våra arbeten inte har någon negativ påverkan.

Prenumerera på nyhetsbrevet för nya akutsjukhuset

Fyll i din e-postadress i formuläret för att prenumerera på nyhetsbrevet om det nya akutsjukhuset som planeras i Västerås. 

I nyhetsbrevet berättar vi om vad som är på gång i de olika projekten. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 11 gånger per år.

 


Kontakt

Program Nytt Akutsjukhus Västerås


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English