Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

IT-rond

Syftet med IT-ronder är att arbeta proaktivt. Det är viktigt att systematiskt undersöka och förebygga risker samt att fånga förbättringsförslag med fokus på den digitala miljön.

Du vet väl att du kan boka en IT-rond med personal från Förvaltningen för digitaliseringsstöd?


​Vad är IT-rond?

Personal från Förvaltningen för digitaliseringsstöd kommer till er och vi undersöker tillsammans er digitala arbetsplats, bl a i syfte att undersöka och identifiera förbättringsmöjligheter. Vi ser över er hårdvara och kringutrustning, t.ex. skärmar, skrivare, projektorer m m. Fungerar de som de ska och har ni rätt utrustning på rätt plats?

Inför IT-rond

Ett diskussionsunderlag gås igenom vid arbetsplatsträff eller liknande i verksamheten så att all personal får vara med och resonera kring frågorna. 
Före mötet erhåller verksamheten också stöd i hur man själv får fram vilken hårdvara man debiteras för och detta gås igenom.

Genomförande

IT-rond genomförs av personal från Förvaltningen för digitaliseringsstöd​ tillsammans med chef, eventuell lokal IT-samordnare och eventuella ytterligare medarbetare. IT-ronden kan variera i utformning beroende på verksamhetens behov, diskussionsunderlaget används som stöd under IT-ronden.  Under ronden kommer man överens om åtgärder, utser ansvarig person samt tidpunkt för när åtgärder ska vara klara och tidpunkt för uppföljning. De punkter som inte åtgärdas direkt skrivs in i en handlingsplan/rapport vilken ansvarig chef äger. Ansvarig chef följer upp och utvärderar planerade och genomförda åtgärder samt återkopplar till medarbetare.

En IT-rond bokar du genom att skapa ett ärende via Felanmälan & Förfrågningar​ eller genom att ringa IT-Supporten på 021 - 17 35 00. ​