Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pilot taligenkänning

Taligenkänning innebär att du med hjälp av en diktafon talar din journaltext direkt in i en journalmall i Cosmic. Då vi talar fortare än vi skriver är förhoppningen att användning av taligenkänning ska göra att vi sparar tid för dokumentation inom vården.

Du behöver alltså inte använda tangentbordet till datorn utan texten skrivs samtidigt som du säger det du vill att det ska stå. Du kan också styra vart du ska dokumentera och göra rättningar i texten med hjälp av rösten, så kallad röststyrning. Vi tror också att taligenkänning kan bidra med att journaltexten blir tillgänglig för andra inom vården snabbare samt för patienten (via 1177 Vårdguiden). Det skulle ge en ökad patientsäkerhet. 

Men kan taligenkänning verkligen hjälpa oss med detta? Vilka yrkeskategorier kan ha nytta av taligenkänning? Och hur ska samarbetet mellan läkare och medicinska sekreterare fungera? Dessa frågor hoppas vi att piloten kan hjälpa oss att besvara.

Innan vi kan komma igång så behöver vi vara säkra på att tekniken fungerar. Det arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2019. Under vintern/våren 2020 planerar vi att testa taligenkänning i drift på fyra enheter. Dessa är Ullvi Tuna, Citypraktiken, Reumatologkliniken samt delar av Medicinkliniken i Västerås. Innan sommaren 2020 hoppas vi kunna dela med oss av resultatet av piloten på denna webbsida.


Kontakt