Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person i kök använder sin telefon

Digitalt vårdmöte

Digitalt vårdmöte gör det möjligt för dig som arbetar i vården att möta din patient via video som ett komplement till ett fysiskt möte. Nu pågår en pilot där vi testar användningen av digitalt vårdmöte och vi planerar att införa tekniken för hela regionen under 2019.

Ett digitalt vårdmöte är inte en ersättning för vare sig ett telefonsamtal eller ett fysiskt möte utan ska bäst förstås som ett digitalt komplement. För de allra flesta av oss är det här ett helt nytt sätt att möta våra patienter och det gör att vi idag inte kan säga exakt hur vi ska använda tekniken. 

Sannolikt kommer vi att använda tekniken trevande till en början för att över tid se flera nyttor som vi inte ser idag och hitta fler tillfällen där digitala möten kommer väl till pass. Det gör att vi inte idag kan säga exakt när och hur ett digitalt möte ska användas - det är det bara du som arbetar i vården som kan avgöra utifrån din verksamhets förutsättningar.

Tekniken i korthet

För dig som medarbetare sker ditt videosamtal via Cosmic där du bokar in mötestiden som ett videomöte. När det är dags startar du mötet via Cosmic där du får upp ett fönster med videosamtalet. Programvaran som integreras i Cosmic är Skype så för dig som är van vid Skype blir det inga nyheter och för dig som inte använt det tidigare - bara lugn. Det är lätt. Instruktion för digitalt vårdmöte i Cosmic

 

För patienten laddar hen ner appen Min hälsa till sin smartphone (finns för både iOs och Android) och loggar in med sitt Mobila BankID. Instruktioner till patient finns på 1177.se.

Vinster och nyttor

Det finns flera viktiga vinster med användningen av digitalt vårdmöte både för patienten, samhället i stort samt för dig och din verksamhet.

Patient
Stora direkta vinster för patient i form av minskad besökstid (både restid och tid i väntrum) och genom det minskad störning på arbete/fritid. Ökad tillgänglighet, inte minst för patientgrupper som inte kan eller ska befinna sig i vårdmiljö.

Samhälle
Vinster för samhället i form av minskad miljöbelastning i transporter, minskade störningar i arbetslivet när vårdbesök tar mindre tid och minskad smittspridning när sjuka patienter kan stanna hemma i högre utsträckning.

Vårdgivare
För dig som vårdgivare ser vi flera fördelar. Digitala möten är effektiva och tar lite administrativa resurser i anspråk. Minskad utnyttjande av lokaler. Minskad risk för hot och våld mot personal. Men exakt vilka vinster vi kommer kunna göra i framtiden vet vi inte ännu. Förutom de konkreta nyttorna här och nu så är det även värdefullt att se på ny teknik som möjliggörare för verksamhetsutveckling. Det gäller i högsta grad digitala vårdmöten.

Typ av vårdmöten där digitala alternativ passar extra bra:

 • Bedömningar där patientens ansiktsuttryck är av värde: till exempel psykosocial ohälsa och vissa återbesök
 • Hudinfektioner med luftburen spridningsrisk som exempelvis vattkoppor
 • Bedömning av hud: sår, operationssår, eksem, hudutslag med mera
 • Återbesök som försvåras på grund av resvägar så som rehabiliteringsuppföljning
 • Besök där patienten har svårt att ta sig till mottagningen. Det digitala mötet kan eventuellt kompletteras med hembesök av till exempel sjuksköterska
 • Besök där patienten på grund av psykiska omständigheter har svårt att ta sig till mottagningen
 • Där det finns stor tidsvinst för patienten på grund av arbete, skola eller liknande

Förberedelser innan din verksamhet kan börja med digitala vårdmöten

Generellt om digitala möten

 • Diskutera på din arbetsplats vilka patientgrupper som kan passa för videobesök hos er, samt hur arbetsflödet ska se ut 
 • Prata igenom hur möten administreras och skapa en rutin för hur ni kassaregistrerar patienten. Tänk på! Ankomstregistrera patienten efter genomfört besök. Om du gör det inför ett besök försvinner möteslänken till bokningen för patienten. 
 • Fortbilda dig gärna i Skype för att vara bekväm i verktyget framöver
 • Anmäl att du och din verksamhet vill börja erbjuda digitala vårdmöten till Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3

 • Du som ska arbeta med digitala vårdmöten behöver vara insatt i hur videosamtal fungerar även för patienten och kunna informera om hur hen gör för att starta mötet:
  • Ladda ner appen Min Hälsa via AppStore eller GooglePlay
  • Öppna appen och välj "Region Västmanland"
  • Anslut dig till ett trådlöst nätverk för att garantera kvalitén på samtalet
   • Om du är uppkopplad mot ett trådlöst nätverk - slå på flygplansläge för att hindra inkomande samtal från att störa ert videomöte
  • Identifiera dig via Mobilt BankID. Klicka på det videomöte som du avser ansluta dig till
  • I väntan på att vården ansluter sig till mötet blir du placerad i ett virtuellt väntrum
  • Svara inte på andra inkommande samtal under pågående videomöte

Teknisk utrustning

 • Använd nätverkskabel för att internetansluta din dator, istället för trådlöst nätverk. Det ger stabilare och snabbare uppkoppling
 • Beställ kamera, headset, extraskärm och mikrofonpuck om ni inte har denna nödvändiga utrustning sedan tidigare

Att använda utrustningen

 • Se till att ni är bekväma med den tekniska utrustningen och att den fungerar
 • Öva genom rollspel i Skype. Simulera ett digitalt vårdmöte så ni känner er bekväma med funktionerna. Turas om att vara vårdpersonal/patient.

Instruktioner

 • Se instruktionsfilmer för hur patientappen Min Hälsa fungerar här
  Logga in med användarnamn: demo_vastmanland och lösenord: Vastmanland1!
 • Instruktionsfilmer för Skype för företag hittar du hos Lexicon.se.
  Välj Instruktionsfilmer i menyn, sedan Skype för företag.
 • Lathund för Skype för företag finns här

I Cosmic

 • Läs igenom instruktionen Användarmanual för vårdpersonal här
 • Säkerställ att kontakttypen "Kontakt via videolänk Cosmic" finns upplagt till er verksamhet
 • För att patienten ska kunna ansluta sig via 1177.se behöver enheten vara aktiverad för webbtidboken
 • Har du ytterligare frågor? Ring (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3

 

Specifikt för dig som privat vårdgivare

 • En regionvastmanland.se-adress kommer genereras för dig som vill erbjuda digitalt vårdmöte via Min Hälsa
 • Den regionala mejladressen blir primär
  • Detta innebär att all information som skickas från olika system inom Regionen skickas till din regionala mejladress
  • De privata familjeläkarna måste hantera två olika mejladresser: den privata och den regionala
 • I och med den regionala adressen får du tillgång till Office 365, vilket ger dig att använda och samarbeta i bla.a. Teams, SharePoint och Skype
 • Du är med i och får tillgång till Regionens adress

Att tänka på innan du startar ett digitalt vårdmöte

Läs instruktionerna ovan kring hur du genomför ett digitalt vårdmöte i Cosmic. När du väl är redo att genomföra ditt första möte:

 1. Se till att du har bra belysning där du sitter och exempelvis inte har starkt ljus bakom dig så att ditt ansikte inte syns

 2. Kontrollera att både ljud och bild är påslaget

 3. Presentera dig tydligt för patienten

 4. Giltig ID-handling skall visuellt uppvisas av patienten

 5. Placera bilden av patienten på skärmen nära din kamera (då riktar du automatiskt blicken mot kameran när du tittar på patienten och ni får en trevligare kontakt). Titta in i kameran då du pratar med patienten

 6. Var beredd: vad gör du om tekniken strular?
  1. Ring upp patienten på vanlig telefon och slutför mötet om det inte går att genomföra som videomöte
  2. Anmäl fel till Cosmic Support, se nedan

Vid behov av support, kontakta i första hand Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3.

Så administrerar du ett digitalt vårdmöte

 • Videobesöket skall journalföras i enlighet med gällande lagstiftning och är likställt med fysiskt besök
 • Ersättning utgår när videobesök ersätter ett fysiskt besök
 • Registrering av patientavgiften sker på samma sätt som vid fysiska besök
 • Ni fakturerar patienten efter mötet om det genomförts korrekt

Material för marknadsföring och information

 

Ni kan använda färdigt framtaget material för att informera både patienter och medarbetare om att ni erbjuder digitala vårdmöten.

Du kan se och beställa de olika artiklarna via Region Västmanlands e-handel för trycksaker på Kommunikationsplatsen. Besök e-handeln och sök på "digitalt vårdmöte" för det aktuella utbudet.

 

För nedladdning och beställning till tryckeri (tryckpdf:er)

Information för patienter
Visitkort "Digitalt vårdmöte i mobil" (ensidigt, två versioner)
Roll-up "Vi provar digitala vårdmöten" (85x200cm)
Affisch "Kan vi ta nästa möte hemma hos dig?" (A3)
Instruktionsblad Digitalt vårdmöte (A4)

Information för medarbetare
Affisch för medarbetare "Just nu pilotar vi digitala vårdmöten!" (A3)

För egen utskrift (pdf)

Information för patienter
Visitkort "Digitalt vårdmöte i mobil" (ensidigt)
Roll-up "Vi provar digitala vårdmöten" (85x200cm)
Affisch "Kan vi ta nästa möte hemma hos dig?" (A3)
Instruktionsblad Digitalt vårdmöte (A4)

Information för medarbetare
Affisch för medarbetare "Just nu pilotar vi digitala vårdmöten!" (A3)

Är du privat vårdgivare?

Ladda ner tryckpdf:er ovan och använd valfritt tryckeri eller kontakta kommunikation@regionvastmanland.se och be om ett konto till Kommunikationsplatsen så ordnar vi det.

Vanliga frågor och svar

Kan man vara fler än två personer i det digitala mötet?
Nej, just nu tillåter tekniken bara tvåpartssamtal. Men det kan komma i senare utveckling.

Kan jag genomföra ett digitalt vårdmöte med ett barn eller annan person utan Mobilt BankID?
Ja, med hjälp av barnets vårdnadshavare/personens ombud. För att kunna logga in i appen Min Hälsa behövs att patienten legitimerar sig med Mobilt BankID. För barn och andra personer som inte har eget Mobilt BankID gäller därför:

 1. Gör två stycken bokningar i Cosmic: ett för barnet/personen utan BankID och ett för dess vårdnadshavare/förälder eller ombud. Ange "videolänk" som kontakttyp för båda bokningarna.
 2. Genomför mötet via förälderns/ombudets telefon och inloggning
 3. Gör noteringar i barnets/personen utan BankIDs journal
 4. OBS: avboka förälderns/ombudets kalenderbokning efteråt, annars faktureras personen. Ett barns digitala vårdmöte är kostnadsfritt. 

En instruktion med bilder finns i Region Västmanlands ledningssystem, som du når här.

Patienten har problem att logga in med Mobilt BankID. Vad gör jag?
Hänvisa patienten till sin bank. Vi kan tyvärr inte hjälpa till att lösa problemet.

Jag behöver hjälp av en tolk eller ombud. Hur fungerar det i ett digitalt vårdmöte?
Tolk eller ombud får sitta med hos antingen patient eller vårdpersonal och delta i samtalet därifrån. Än så länge finns inte den tekniska möjligheten för tre anslutningar till samma digitala vårdmöte.

Kan jag chatta med patienten?
Nej, men det kan komma i senare utveckling.

Kan jag dela dokument med patienten i mötet?
Nej, men det kan komma i senare utveckling.

Hur kan jag testa ljudet i Skype?
Lägg till en ny användare genom att söka efter adressen echo123@skypeids.net. Ring upp användaren och följ instruktionerna

Hur testat jag att headset och kamera fungerar innan ett videomöte?
Se instruktioner med bilder här

Jag har en diktafon kopplad till min dator och har problem med ljudet i diktafonen. Hur löser jag det?
Se instruktioner med bilder här

Vid problem gällande teknisk utrustning, kontakta Helpdesk 021-173 500.

Vad räknas ett digitalt vårdmöte som?
Ett digitalt vårdmöte motsvarar ett fysiskt/personligt besök.