Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dator på ett skrivbord

Pilot taligenkänning avslutad

Under våren har Citypraktiken, Akutmedicin, Reumatologkliniken och Ullvi Tuna deltagit i ett pilotprojekt för att utvärdera användning av taligenkänning vid journaldokumentation. Covid -19 har försvårat utvärderingen av projektet och flyttat fram avslutet men nu finns ett sammanställt resultat.

En viktig fördel som sågs var att anteckningen blir klar direkt så att annan personal och patient kan läsa den. Det har potential att minska väntetider på att få diktat utskrivna och ses som ett bra komplement till vanlig diktering. De som vanligtvis dokumenterar själva direkt i journalen ser att man kan spara mycket tid med hjälp av taligenkänning.

Nackdelar kan vara att det finns risk för att kvaliteten på dokumentationen försämras. Projektet har inte hittat någon optimal lösning för informationsöverföring mellan läkare och medicinsk sekreterare vilket gör att många läkare upplever att det tar mer administrativ tid. Ett förbättringsförslag är skickat till leverantören kring detta. 

Nya projekt tar ofta tid att lära sig att arbeta med, taligenkänning är inget undantag. Det tar även tid för programmet att lära sig hur just du talar vilket krävs för att det ska fungera optimalt. De flesta har dock upplevt att det är ganska lätt att komma igång.

Vill ni satsa på taligenkänning? Information om hur ni ska gå tillväga kommer efter sommaren. 


Kontakt