Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinna med mobiltelefon i handen

Införande av nytt telefoniavtal

Region Västmanland har tecknat ett nytt telefoniavtal med Tele2. Det nya avtalet träder i kraft den 1 december 2020.

I det nya telefoniavtalet har stor vikt lagts vid att säkerställa verksamhetens krav på funktionalitet och höga krav på tillgänglighet. Det nya avtalet ska också möta framtida verksamhetsbehov av telefoni och digitalisering.

Under året pågår ett införandeprojekt som ska säkerställa en uppsättning av och en övergång till den nya telefonilösningen. Nyckelresurser från verksamheten kommer under året att involveras i införandet. Mer information kommer löpande under året.

Telefoni är en kritisk funktion och därför ligger stort fokus på att upprätthålla en hög tillgänglighet till regionens telefoni under hela införandeprojektet.

TeleQ ersätter Flexitid för automatisk samtalsbokning

Som en del i införandet av det nya telefoniavtalet ersätts nuvarande system för automatisk samtalsbokning, Flexitid, med det nya systemet TeleQ.
Sju vårdcentraler tillsammans med Ögonkliniken i Västerås och Folktandvården i Köping har varit piloter med att införa TeleQ.

De flesta verksamheter som bytt till TeleQ har jobbat med automatisk samtalsbokning tidigare, men för några är det nytt. I båda fall har det varit en smidig uppstart/övergång och verksamheterna är nöjda med hur systemet fungerar.

En fördel mot nuvarande system är bland annat att det i TeleQ går att skicka SMS-bekräftelser med olika meddelanden, som till exempel att man försökt ringa upp patienten - ’ej nåbar’, ’återbud mottagits’ eller ’recept utskrivet’.

Den 3 juni godkände projektstyrgruppen piloten och beslutade om ett breddinförande av TeleQ inom hela Regionen. Planen är att innan sommaren införa/ersätta nuvarande lösning för automatisk samtalsbokning med TeleQ hos Folktandvården samt fullt ut hos de vårdcentraler som ingått i piloten.

Införande av TeleQ för övriga verksamheter inom Regionen påbörjas direkt efter sommaren. Projektet kommer att kontakta ansvariga inom respektive verksamheter i god tid innan införandet.


Kontakt