Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Tjej sitter med en dator på bordet framför sig

Sala ser positiva effekter med åtkomst till patientjournalerna

I samband med pågående Coronapandemi fick Västmanlands samtliga kommuner erbjudande om läsbehörighet till patientjournalerna i Region Västmanland, Sala nappade på möjligheten.

Möjligheten innebär att hälso- och sjukvårdspersonal inom Sala kommun, efter patientens samtycke, kan läsa patientens journal. Införandet tog bara några dagar och Therese Pettersson, biträdande enhetschef för hemsjukvården, sjuksköterskor LSS och rehabteamet i Sala kommun, berättar att det var självklart att hoppa på erbjudandet. 
 
 Vilka positiva effekter har ni sett med Cosmic läsbehörighet?  
  - Mycket. Sjuksköterska har nu möjligheten att snabbt ta reda på information om patienten utan att vara beroende av läkare. Vid provtagning för covid-19 underlättar det massor att kunna se provsvaren direkt i journalen. Det innebär en ökad patientsäkerhet när sjuksköterska ser vad andra vårdgivare skrivit. De behöver inte vänta till nästa rond för att få rätt information och de behöver inte vänta på telefontid med läkare. Det blir mycket lättare att få del av relevant information, HSL-personalen vet att de läser förstahandsinformation och. sköterskor kan också lyssna på diktat, något som de inte kunde tidigare, enligt Therese. 
 
Meddelandefunktionen och gruppbrevlådorna gör det mycket lättare att få kontakt med rätt läkare om man inte kan vänta till rond. Antalet fax och motringningar har minskat avsevärt. Nu skickas det ett meddelande som läkaren kan svara på när hen har tid, istället för att ringa till vårdcentralen för tidsbokning och försöka hitta telefontider som passar för både läkaren och våra sjuksköterskor. Det har frigjort mycket tid för oss, Hittills har vi bara sett fördelar med läsbehörigheten, fortsätter Therese.

Några goda exempel från Sala kommun:  
När patient som tidigare inte varit känd av hemsjukvården flyttar in på särskilt boende har sjuksköterska ofta saknat information om patientens status och medicinska historik. Sjuksköterska har då behövt vänta till rond och kontakt med läkare för att få den fullständiga informationen. Med tillgång till journalerna har sköterska nu möjlighet att snabbare skapa sig en bättre helhetsbild av patienten som flyttar in, enligt Therese.

Ett annat exempel är när 1177 kontaktar kommunens sjuksköterskor på jourtid gällande exempelvis stopp i kateter på patient som inte är känd av kommunen. 1177 har inte alltid tillgång till all information. Nu kan sköterskan titta i journalen och läsa på varför patienten har kateter, vilken typ av kateter patienten har och utifrån detta planera besöket lättare så att patient får rätt behandling snabbare.   

 Vilka utmaningar ser du med införandet av Cosmic läsbehörighet?  
 - Det finns alltid utmaningar i implementeringen av nya arbetssätt, det är viktigt att vi har bra rutiner och att dessa tillämpas i praktiken. Det är ju av största vikt att vi inhämtar patientens samtycke till att vi får ta del av sammanhållen journalföring och att samtycket dokumenteras, innan vi går in i Cosmic för att läsa dokumentationen. Patienter med kognitiv svikt, t ex vid demenssjukdom, kan ha svårt att lämna sitt uttryckliga samtycke och det måste då göras en menprövning samt dokumenteras varför det är av vikt för patientens vård och behandling, att vi tar del av dokumentationen i Cosmic, avslutar Therese Pettersson.  
 
Till sist poängterar Therese att hon och medarbetarna i Sala kommun önskar och hoppas att läsläget blir permanent. Införandet av Cosmic läsbehörighet leder till ökad patientsäkerhet samt bättre samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. Det ger en besparing av resurser och sparar mycket administrativ tid. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.