Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Person står framför ingången till kultur- och museiverksamheten

Nytt bibliotekssystem

Nu är det dags - Gemensamt bibliotekssystem i Västmanland

Karin Engström arbetar som Kulturutvecklare hos Kulturutveckling under Centrum för Regional Utveckling (CRU). Karin har varit projektledare för införandet av ett gemensamt bibliotekssystem. Karin ser stora fördelar med det nya systemet, bl a ett effektivare utnyttjande av resurser och lägre kostnader för biblioteken.

Vad är gemensamt bibliotekssystem?

- Alla folkbibliotek i Västmanland ska under 2019 gå in i ett gemensamt biblioteksdatasystem som heter Koha. Det är ett open source-system vilket innebär att vi nu upphandlar leverantör av detta; systemet och innehållet i det kommer biblioteken att äga själva. Systemet kommer ursprungligen från Nya Zeeland men har sedan dess tillkomst år 2000 blivit det mest använda biblioteksdatasystemet i världen. Det finns ett välorganiserat samarbete kring Koha med grupper som t ex håller ihop den utveckling som ska ske av systemet. All programutveckling som sker delas sen fritt via en gemensam plattform, förklarar Karin.

Vilka positiva effekter har ni sett med gemensamt bibliotekssystem?

- Biblioteksdatasystemet är själva navet i bibliotekens verksamhet. Där finns alla medier, alla biblioteksanvändare och alla lån, reservationer mm registrerade. Att allt nu blir synligt för alla kommuner gör att resurserna kan utnyttjas effektivare. Kostnaderna för drift kommer också att bli lägre vilket gör det möjligt att satsa på andra områden som till exempel att skapa en gemensam webbplats, något som bara fyra av tio kommuner har idag, enligt Karin.

Enligt Bibliotekslagen ska alla bibliotek samverka med varandra. Där finns även angivet att de regionala biblioteksverksamheterna ska stötta denna samverkan. I Region Västmanland ligger den verksamheten inom Kulturutveckling.

Vilka möjligheter ser du med digitaliseringen?

- För biblioteksanvändaren blir det enkelt att se hela Västmanlands utbud av böcker, filmer och spel mm. Man kommer att kunna låna medier i en kommun och sen lämna i en annan, vilket kan passa många som pendlar över kommungränserna. När man reserverar medier behöver man inte tänka på var de finns utan bara var man vill hämta, enligt Karin.

Personal från alla kommuner kommer att ingå i en förvaltningsgrupp vilket gör att kompetens kommer att spridas på ett helt nytt sätt. Alla kommer att få nya och fler kollegor att dela kunskap och erfarenheter med.

Vilka utmaningar ser du med digitaliseringen?

- Att mer blir synligt och använt innebär troligtvis också att transporterna kommer att öka, det måste vi se över och eventuellt upphandla. Samtidigt ser vi att lånen av e-böcker och e-ljudböcker ökar stadigt, mängden tryckta böcker kommer så småningom att minska, enligt Karin.

Den digitalisering som påverkar biblioteken mest är den som sker i samhället och som gör att många människor har ett enormt behov av stöd i sina vardagliga ärenden. När det inte finns någonstans att gå för att få hjälp vänder man sig till biblioteken. Det kan gälla bankärenden, att fylla i formulär digitalt, ladda ner appar till mobiler, uppgradera plattor. Allt!

Inom vilka områden tycker du att det finns ytterligare möjligheter att digitalisera hos er?

-Ett av stadsbiblioteken i Västerås (Skiljebo) har börjat med meröppet och flera andra kommuner planerar att införa detta. Meröppet innebär att användare kan få behörighet att på egen hand logga in och använda biblioteket även när det inte är någon personal på plats, vanligtvis från kl 06.00 på morgonen till kl 22.00 på kvällen, enligt Karin.

För de som söker tips och inspiration behöver mer göras för att hitta detta på egen hand och då helst via webb eller app som är tillgängligt dygnet runt. Det ultimata vore om besökaren kunde mata in egna preferenser och sen matcha dessa med bibliotekets bestånd, både det som finns i tryckt form och e-böcker och ljudböcker.

Både medarbetare och biblioteksbesökare gynnas av ett gemensamt bibliotekssystem. Ett modernt system innebär mindre administration för medarbetarna, samt bättre tillgänglighet av bibliotekens alla tjänster.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.