Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyra personer håller upp pratbubblor ovanför huvudet

Ny konferensutrustning skapar effektivare Skypemöten

Det pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för bra möten via Skype. Centrum för Digitalisering har tagit fram en standardiserad lösning för konferensutrustning där fokus har legat på enkelhet och användarvänlighet. Målet är att öka antalet Skypemöten som i sin tur leder till minskat antal resor och effektivare möten. Centrum för digitalisering har tillsammans med verksamheten testat olika utrustningar och landat i den aktuella lösningen.

Maria Österberg är projektledare för införandet av videokonferenser och förklarar fördelarna. 
- Användare som bokat ett Skype-möte i Outlook startar mötet med ett enkelt knapptryck. Man kan också skapa möten på plats genom att bjuda in deltagare via skärmen.

Vilka risker finns?
- Det krävs kunskap och erfarenhet för att bli en van möteshållare i Skype. Som möteshållare och presentatör behöver du veta hur du ska agera när du ska låta mötesdeltagare dela skärm exempelvis. Det är viktigt att alla känner en trygghet i det.

Hur ser tidplanen ut?
- Arbetet pågår och idag har vi installerat utrustning för videokonferens på Barn- och Ungdomspsykiatrin, Västmanlands sjukhus i Västerås, Sala och Köping, Hjälpmedelscentrum, Kollektivtrafikförvaltningen, Regionhälsan och Regionkontoret. Inom kort kommer även Kost och Regionfastigheter att få utrustning.

Vilka reaktioner har ni fått från verksamheterna och hur frekvent används tekniken?
- Användarna tycker att det är enkelt att använda och att det fungerar bra. Vi har statistik som tydligt visar att användandet av Skype ökar för varje månad, en ökning med ca 60 möten per månad, avslutar en hoppfull Maria Österberg som ser en ljus framtid för Skype.