Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre personer ler mot kameran

IT-rond

Centrum för Digitalisering (CD) har tillsammans med vårdverksamheterna genomfört ett antal piloter kring IT-rond. Syftet med IT-ronder är att arbeta proaktivt. Det är viktigt att systematiskt undersöka och förebygga risker samt att  fånga förbättringsförslag med fokus på den digitala arbetsmiljön.

Tuija Jonasson, enhetschef på Helpdesk, förklarar varför CD börjat med IT-rond.
- Vi vill få en bättre bild av användarnas upplevelse av vår digitala arbetsmiljö, vad vi kan göra för att förbättra den och att få till ett närmare samarbete med våra användare, samt fånga deras behov.

Vilka positiva effekter har piloten givit?
- Det finns mycket som vi kan lösa bara vi får information om det och det är viktigt att vi möts för att diskutera det. Vi får en närmare inblick i hur verksamheten uppfattar den digitala arbetsmiljön och kan också få en direkt insikt i deras behov, enligt Tuija.

Stora fördelar med en IT-samordnare.
- För att få ut det mesta av vår digitala arbetsmiljö behöver vi samarbeta. Centrum för Digitalisering är experter på IT och vi behöver stötta verksamheterna i det de behöver, vissa verksamheter upplever att de får dra ett för stort lass själva. Vår upplevelse är att i de verksamheter som har en s k IT-samordnare, flödar ärenden snabbare och ledtiderna blir kortare, vilket är bra både för CD och  verksamheten. Det är lättare att få tag i personer, få in den informationen man behöver i ärenden vilket leder till kortare ledtider, enligt Tuija.

- Ofta kan ärenden ta lång tid eftersom viktig information saknas i ärendet och användaren inte går att få tag på (av förståeliga skäl, de tar hand om patienter). Har man då en IT-samordnare man kan vända sig till blir det enklare, enligt Tuija.

Tuija betonar att det har varit väldigt roligt och lärorikt att genomföra IT-ronderna. 
- Vi behöver vara i verksamheten både för att fånga behov och vara ett stöd, avslutar Tuija.