Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sari Stenås och Susanne Fronda

Arbetet med Digitalt vårdmöte fortsätter

Pilotprojektet med att ge verksamheter möjlighet att använda tjänsten för Digitalt vårdmöte fortsätter. Nu har ytterligare ett antal verksamheter möjlighet att använda den nya tjänsten. Digitalt vårdmöte är ett sätt för vårdpersonal och patienter att mötas i ett videosamtal. Patienten laddar ner en app som heter Min hälsa och gränssnittet är väldigt likt andra vanliga appar för videosamtal som Skype eller Facetime, med skillnaden att patienten loggar in säkert med Mobilt BankID. Vårdpersonalen använder Cosmic där Skype blir en integrerad programvara. Sari Stenås och Susanne Fronda berättar om det fortsatta arbetet med att ge fler verksamheter möjlighet att använda tjänsten.

Vad har ni arbetet med den senaste tiden i projektet?
- Vi har tagit ta fram samlad informationssida på vårdgivarwebben till den utökade piloten. 
https://regionvastmanland.se/vardgivare/it-stod/digitalt-vardmote/
På sidorna kan verksamheterna hitta all information om hur de kommer igång med Digitalt vårdmöte. I det fortsätta arbetet kommer det vara viktigt att vi utvärderar sidan i den utökade piloten, för att säkerställa att inför ett breddat införande, vi har all nödvändig information på plats.
- Sedan har arbetet fortsatt med att införa tjänsten hos fler verksamheter.
 
Vilken feedback har ni fått från verksamheterna?
- Uppfattningen är att det digitala vårdbesöket blir lättsamt, koncentrerat och tar kortare tid, jämfört med ett traditionellt vårdmöte. Och vissa verksamheter vill alltid erbjuda våra patienter ett digitalt vårdmöte i första hand.
 
Hur ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet?
- Planen är att fortsätta med piloten, utvärdera och stötta pilotanvändarna och därefter ska styrgruppen fatta beslut om vi nu har en tjänst att erbjuda till våra verksamheter (gäller även de privata vårdcentralerna)


Susanne Fronda

Verksamhetsutvecklare
021 - 17 67 76