Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skrivbord med en dator och ett headset

Användningen av digitala videomöten ökar

Användningen av digitala videomöten har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Maria Österberg, Förvaltningen för Digitaliseringsstöd berättar att det i samband med Coronapandemin blev det en rejäl ökning av digitala möten, från ca 27.000 st i mars till 55.000 st i april.

Vilka reaktioner har ni fått från användarna?  
- På regionens sjukhus har vi ny teknik och utrustning som är ny för många. Den behöver man lära sig hur den fungerar. Som stöd till användarna har vi genomfört utbildningar och tagit fram lathundar. Vi har även informerat om digitala möten i samband med arbetsplatsträffar. I ett av stöden för digital möten, Teams, finns det ett inbyggt stöd; Teamsstödet, där kan man hitta senaste nytt om digitala möten, samt tips och tricks.  

Vad tror du händer efter Coronapandemin med de digitala videomötena? 
-  Många användare har nu upptäckt hur effektivt det är och att digitala möten kan ersätta många fysiska möten. 
- Det digitala videomötet är här för att stanna, avslutar Maria. 

Marias Tips för att få ut det bästa av ett digitalt möte:  

    • Det är viktigt för upplevelsen att alla i mötet har rätt utrustning. bl a att använda ett headset som är anpassat för digitalt möte
    • Konferensrum bör vara utrustade med skärm och högtalare
    • I ett digitalt möte krävs det större disciplin och en tydlig agenda.
    • Digitala möten fungerar bäst när alla på mötet deltar digitalt


Ökning även av digitala vårdmöten 

Maria Kättström på Viksäng-Irsta vårdcentral ser en stor ökning i användandet av digitala vårdmöten efter Coranapandemins utbrott. Den största ökningen står barnmorskor, psykologer, kuratorer och läkare för. Maria hoppas att även sjuksköterskorna ska öka sitt användande av digitala vårdmöten.  

Vilka fördelar ser du med digitala vårdmöten? 
- Digitala möte passar bra vid uppföljning, medicinering och sjukskrivingsärenden.  
Ett digitalt möte är ett bra komplement till fysiska möten.  

Vilka utmaningar finns med digitala vårdmöten? 
- Man riskerar att missa äldre patienter som inte har teknik  som krävs.  Jag hittar saker vid ett fysiskt möte som riskerar att missas vid ett videomöte, bl a högt blodtryck. Ibland måste ha man fysisk kontakt, då är det lättare att upptäcka andra åkommor vid ett fysiskt möte.