Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Dator och anteckningsblock

Behandling Internet KBT (iKBT)

Centrum för digitalisering har sedan årsskiftet arbetat med införande av tjänsten Internet KBT (Kognitiv Beteendeterapi) till vårdcentralerna i Regionen. Tjänsten innebär att invånare via säker inloggning på 1177 kan erbjudas stöd- och/ eller behandling via internet. De första programmen som införs är KBT behandling är sömn, depression, stress och ångest. Införandet har pågått i primärvården under våren och i juni kan 12 privata och offentliga vårdcentraler erbjuda tjänsten. Behandlingsprogrammen riktar sig till alla över 18 år med en lätt eller medelsvår psykisk ohälsa. 
 
Vad innebär Internet KBT?
- Det är sätt att förmedla psykologisk behandling/terapi på nätet. Forskningen visar att iKBT är lika effektiv som vanlig samtalsbehandling vid ett fysiskt möte, givet att man väljer patienter som passar för behandlingsformen, enligt Åsa Häggblad och Verica Martinovic som varit involverade i införandet av tjänsten.
 
Region Västmanland erbjuder iKBT med behandlarstöd. Vid ett första möte mellan behandlare och patient görs en bedömning av lämplig behandlingsmetod. Om iKBT bedöms vara lämpligt får patienten tillgång till sitt behandlingsprogram via 1177. Patienten arbetar självständigt och följs upp veckovis av behandlaren. Denna får en mer coachande och stödjande roll än vid ett traditionellt patientmöte och patienten lär sig strategier för att behandla sig själv. Kommunikationen sker via meddelandefunktionen i programmet och vid behov genomförs traditionella fysiska uppföljningssamtal.

Fördelar med tjänsten 
Fördelen med att få behandling via internet gör att patienten kan få tillgång till behandlingsprogrammet var de vill och när det passar dem. Det kan vara en lägre tröskel för vissa patientgrupper som annars inte skulle sökt vård samt för dem som har svårt att hitta tiden i vardagen. Behandlingen gynnar patienternas delaktighet. iKBT är kostnadseffektivt då flera patienter kan behandlas på samma tid jämfört med klassisk samtalsbehandling. 

Framgångsfaktorer
Den mest betydande framgångsfaktorn är ett stort engagemang i verksamheten. Vid ett införande av nya tjänster är det alltid viktigt att tänka in vilka förändringar som är nödvändiga i samband med nya rutiner och arbetssätt. Vidare behöver verksamheterna se över om förändringarna påverkar patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Det är också viktigt att vara ödmjuk och inse att behandlingsformen inte passar alla behandlare eller alla patienter. 

Vad tycker patienterna?
Responsen är övervägande positiv, patienterna uppskattar att jobba självständigt och ha tillgång till behandlingsmaterialet. De tycker att det är smidigt att kunna jobba med sin terapi när det passar dem. De upplever att de får bra hjälp av programmen och kontakten med behandlaren upplevs som god. Under införandeprocessen har verksamheten upplevt att digitala lösningar i många fall kan ersätta behovet av ett fysiskt besök i vården.

Vissa patienter upplever dock att programmen är omfattande och avslutar därför i förtid. Det är något vi kommer titta vidare på framöver.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.