Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyhetsbrevet Digitalt

 • Sari Stenås och Susanne Fronda

  Arbetet med Digitalt vårdmöte fortsätter

  Pilotprojektet med att ge verksamheter möjlighet att använda tjänsten för Digitalt vårdmöte fortsätter. Nu har ytterligare ett antal verksamheter möjlighet att använda den nya tjänsten. Digitalt vårdmöte är ett sätt för vårdpersonal och patienter att mötas i ett videosamtal.

 • Digitala kallelser

  Under våren genomförs en förstudie inom Region Västmanland kring möjligheterna att ersätta dagens manuella och pappersbaserade kallelser med digitala kallelser. I nuläget skickar Regionen årligen ut ca. 270 000 kallelser från Cosmic.

 • Dator och anteckningsblock

  Behandling Internet KBT (iKBT)

  Centrum för digitalisering har sedan årsskiftet arbetat med införande av tjänsten Internet KBT (Kognitiv Beteendeterapi) till vårdcentralerna i Regionen. Införandet har pågått i primärvården under våren och i juni kan 12 privata och offentliga vårdcentraler erbjuda tjänsten.

 • Nytt Bibliotekssystem

  Nu är det dags - Gemensamt bibliotekssystem i Västmanland Karin som är kulturutvecklare, har varit projektledare för införandet av ett gemensamt bibliotekssystem. Karin ser stora fördelar med det nya systemet, bl a ett effektivare utnyttjande av resurser och lägre kostnader för biblioteken.