Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyhetsbrevet Digitalt

 • Skrivbord med en dator och ett headset

  Användningen av digitala videomöten ökar

  Användningen av digitala videomöten har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Maria Österberg, Förvaltningen för Digitaliseringsstöd berättar att det i samband med Coronapandemin blev det en rejäl ökning av digitala möten, från ca 27.000 st i mars till 55.000 st i april

 • Tjej sitter med en dator på bordet framför sig

  Sala kommun ser positiva effekter med åtkomst till patientjournalerna

  I samband med pågående Coronapandemi fick Västmanlands samtliga kommuner erbjudande om läsbehörighet till patientjournalerna i Region Västmanland, Sala nappade på möjligheten.

 • Grafisk bild på en sjuksköterska

  Digital rådgivningsmottagning

  Under Coranapandemins utbrott har flertalet initiativ tagits för att öka kapaciteten i vården. Ett av dem är införandet av digital rådgivningsmottagning, regionen har pratat om det tidigare men nu beslutades det att starta.

 • Digital meeting

  Ny konferensutrustning skapar effektivare Skypemöten

  Det pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för bra möten via Skype. Centrum för Digitalisering har tagit fram en standardiserad lösning för konferensutrustning där fokus har legat på enkelhet och användarvänlighet.