Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyhetsbrevet Digitalt

  • Nytt Bibliotekssystem

    Nu är det dags - Gemensamt bibliotekssystem i Västmanland Karin som är kulturutvecklare, har varit projektledare för införandet av ett gemensamt bibliotekssystem. Karin ser stora fördelar med det nya systemet, bl a ett effektivare utnyttjande av resurser och lägre kostnader för biblioteken.

  • Digitalt vårdmöte

    I oktober startade Region Västmanland en pilot med digitalt vårdmöte. Digitalt vårdmöte är ett sätt för vårdpersonal och patienter att mötas i ett videosamtal.

  • IT-rond

    Centrum för Digitalisering (CD) har tillsammans med vårdverksamheterna genomfört ett antal piloter kring IT-rond. Syftet med IT-ronder är att arbeta proaktivt.