Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådgivningsstödet webb (RGS webb)

RGS webb är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov. Samma rådgivningsstöd används av 1177 Vårdguiden på telefon i hela landet.

RGS webb stödjer användaren, framförallt sjuksköterskor att bedöma vårdbehov och ge kvalitetssäkrade råd. Genom att söka på den vårdsökandes symtom får vårdpersonalen träff på det beslutsunderlag som bäst motsvarar symtomen. RGS webb ökar patientsäkerheten genom att vårdpersonalen kan göra säkrare medicinska bedömningar och invånarna får likvärdiga råd oavsett om de kontaktar sin vårdcentral, ringer 1177 på telefon eller söker information på 1177.se.

RGS webb kan användas i många verksamheter som bedriver vård. Förutom inom primärvården kan det tillämpas i kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, skolhälsovård och företagshälsovård. Även flera lärosäten använder Rådgivningsstödet webb i sina vårdutbildningar.

Är du intresserad att veta mer om Rådgivningsstödet webb?

Kontakta IT-support via telefon 735 00, eller skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen gällande tjänsten.