Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Papperslös provtagning

Frågor och svar

Fråga:
När man beställer prov skriver man in planerad provtagningstidpunkt men om patienten kommer inom några dagar före eller efter provtagningstidpunkt hur gör man då?

Svar:
Skriv gärna in i beställarens kommentar, att provet kan tas under en viss vecka. T ex om du skrivit in provtagningstidpunkt 15 sept men sen skriver du i beställarens kommentar. Patienten kommer och tar prov under vecka 38 eller vecka 39.

 

Fråga:
Prov som ska tas ett visst klockslag t ex kl 10:00 men läkaren informerar om att det är ok att patienten tar detta prov efter kl 10:00.

Svar:
Skriv i beställarens kommentar att läkaren har godkänt att provet kan tas efter kl 10:00

 

Fråga:
Om det kommer utomlänspatienter, hur gör man då?

Svar:
Som idag, beställ prov och spara samt skriv ut provtagningsunderlag och etiketter som du ger till patienten.

 

Fråga:
Vid fecesprover, hur gör man med provrören som har material i sig, ska det inte ha etiketter när man skickar detta till patienten?

Svar:
När det är material i rören så måste man skriva ut etiketter och sätta på rören och skicka hem  till patienten.

 

Fråga:
Vilka kommuner har tillgång till Cosmic?

Svar:
Västerås stad har Cosmic. De som inte har Cosmic som är privata utförare är:

Attendos särskilda boenden:

 • Flodinsgården
 • Gotlandsgatans äldreboende
 • Hagalidsgårdens äldreboende
 • Hammarby äldreboende och servicehus
 • Södergårdens äldreboende

 

Samt Attendos LSS-boende

 • Rönnbergastigens gruppboende
 • Tråddragargatan 52 gruppboende

 

(Observera att Attendo Hemsjukvård är med i Cosmic sammanhållen journal, det är bara deras boenden som inte är med)

 

Indies Omsorgs LSS-boenden:

 • Hundaregatans gruppbostad
 • Lavegatans gruppbostad
 • Plåtslagargatan 1A
 • Skälbygatan 169-173 gruppbostad
 • Triangelnätsvägens gruppbostad
 • Tågengatans gruppbostad

 

Fråga:
Om man beställer externa prover så skriver man på remiss 5 men andra prover beställes också, hur vet då lab att mer prover ska tas?

Svar:
Det är viktigt att skriva i beställarens kommentar att fler prover som ska tas så provtagaren får denna information.