Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person i kök använder sin telefon

Digitalt vårdmöte

Ett digitalt vårdmöte är för många som arbetar i vården ett helt nytt sätt att möta patienter på. För oss sker det direkt i Cosmic och för patienten via en app i sin smartphone eller surfplatta.

Det finns flera vinster med att använda digitalt vårdmöte både för patienten,
samhället i stort och för verksamheten.

Varje mottagning/vårdcentral bestämmer själv vilka vårdmöten som är lämpliga att erbjudas digitalt. 

Så fungerar det

För vårdpersonal

För dig som medarbetare sker videosamtalet via Cosmic där du bokar in mötestiden som ett videomöte. När det är dags startar du mötet via Cosmic där du får upp ett fönster med videosamtalet. Programvaran som integreras i Cosmic är Skype. 

Du som privata vårdgivare behöver först logga in på Skype med en regionvastmanland.se-adress innan du startar det digitala vårdmötet i Cosmic (läs mer under Så kommer din verksamhet igång). 

Användarmanualer för vårdpersonal Cosmic

Användarmanual för digitalt vårdmöte i Cosmic, 44495

Användarmanual för digitalt vårdmöte för patient utan bankID tillsammans med vårdnadshavare/ombud, 47724

För patienten

Patienten laddar ner appen Min hälsa till sin smartphone eller surfplatta (finns för både iOs och Android) och loggar in med sitt Mobila BankID. 

Se instruktionsfilmer för hur patientappen Min Hälsa fungerar
Logga in med användarnamn: demo_vastmanland och lösenord: Vastmanland1

Information till patient

Patientinformation på 1177.se

Bilaga till kallelse digitalt vårdmöte.pdf

Du kan även skriva ut bilagan till kallelsen via Cosmic. 

Så kommer din verksamhet igång

Anmäl att din verksamhet vill börja erbjuda digitala vårdmöten till Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3.

Förutsättningar och beställningar inför uppstart

 • Kontakttypen ”Kontakt via videolänk Cosmic” behöver finnas upplagd på enheten.
 • Behandlare som ska hålla digitalt vårdmöte behöver ha kamera, headset eller mikrofonpuck samt extraskärm. Beställ via ITs eKatalog:
 • Använd nätverkskabel för att internetansluta din dator, istället för trådlöst nätverk. Det ger stabilare och snabbare uppkoppling.
 • Behandlare behöver ha kunskap om den tekniska utrustningen och har övat på ett digitalt möte samt vet hur tekniken fungerar för patienten.

Specifikt för dig som privat vårdgivare

Vad innebär det att jag får två e-postadresser?

Du måste bevaka både din e-postadress från den privata vårdgivaren samt regionvastmanland.se-adressen. På grund av Offentlighets- och sekretesslagen får du inte aktivera funktioner för automatisk vidarebefordran mellan adresserna.

Den regionala mejladressen blir primär. Det innebär att all information som skickas från olika system inom Regionen skickas till din regionala mejladress.

I och med den regionala adressen får du tillgång till Office 365, vilket ger dig att använda och samarbeta i bla.a. Teams, SharePoint och Skype

Mer om vidarebefordran av epost från Regionens adress

Region Västmanland är en myndighet och lyder under Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder bl.a. att vi är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar. Med allmän handling menas bl.a. handlingar som kommer in till myndigheten i form av e-post.
Lagen medför också en skyldighet att först göra en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifter. En sådan sekretessprövning är naturligtvis inte möjlig om man har funktioner aktiverade som automatiskt vidarebefordrar inkommande e-post till någon extern adress. 

Instruktion - Vidarebefordra mejl från din regionadress

Att tänka på innan införande

Att införa digitalt vårdmöte handlar dels om ny teknik dels om förändrade rutiner och arbetssätt. Innan man inför digitalt vårdmöte är det viktigt att enheten diskuterar:

 • syfte och mål
 • vilka vårdmöten är lämpliga/ej lämpliga för videomöten
 • hur ser vårdflödet ut
 • vilka rutiner behöver ändras/tas fram

Tips till dig som är behandlare

 1. Se till att du har bra belysning där du sitter och exempelvis inte har starkt ljus bakom dig så att ditt ansikte inte syns

 2. Kontrollera att både ljud och bild är påslaget

 3. Presentera dig tydligt för patienten

 4. Giltig ID-handling skall visuellt uppvisas av patienten

 5. Placera bilden av patienten på skärmen nära din kamera (då riktar du automatiskt blicken mot kameran när du tittar på patienten och ni får en trevligare kontakt). Titta in i kameran då du pratar med patienten

 6. Var beredd: vad gör du om tekniken strular?
  1. Ring upp patienten på vanlig telefon och slutför mötet om det inte går att genomföra som videomöte
  2. Vid behov av support, kontakta i första hand Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3.

Så administrerar du ett digitalt vårdmöte

 • Videobesöket ska journalföras i enlighet med gällande lagstiftning och är likställt med fysiskt besök.
 • Ersättning utgår när digitalt vårdmöte ersätter ett fysiskt besök.
 • Registrering av patientavgiften sker på samma sätt som vid fysiska besök.
 • Ni fakturerar patienten efter mötet om det genomförts korrekt.
 • Ankomstregistrera patienten efter genomfört besök. Om du gör det inför ett besök försvinner möteslänken till bokningen för patienten.

Så kommunicerar vi kring digitala vårdmöten

Vi har större chans att nå ut med vårt budskap om alla kommunicerar på ett enhetligt sätt. Därför finns det kommunikationsriktlinjer för hur vi kommunicerar kring digitala vårdmöten. Målet är att våra patienter ska känna till att vi erbjuder tjänsten och tycka att tekniken är enkel att använda.

Namn och budskap

Region Västmanland kallar tjänsten ”digitalt vårdmöte”. När vi förklarar för patienten vad digitalt vårdmöte är använder vi formuleringen ”ett videosamtal via appen Min hälsa”.

Fokusera budskapet på vad patienten kan göra, hur det går till och nyttan av tjänsten. Komplettera med att berätta vilken typ av besök som din mottagning erbjuder digitalt eller om ni vänder er till en specifik patientgrupp/målgrupp.

Exempel på standardformuleringar

 • Digitalt vårdmöte – ett videosamtal via appen Min hälsa.
 • Träffa vårdpersonalen i ett digitalt vårdmöte via en app i din mobil. Det är enkelt, säkert och du behöver inte ta dig till mottagningen.
 • Du vet väl om att du kan möta vårdpersonalen där det passar dig bäst? Det enda du behöver är en smartphone, eller en surfplatta och Mobilt BankID.
 • Istället för att ta dig till mottagningen för ett träffa vårdpersonalen kan vissa besök ske digitalt. Ett digitalt vårdmöte är ett videosamtal via appen Min hälsa där du och vårdpersonalen ser och kan prata med varandra. Skillnaden är att du inte behöver åka till mottagningen. Ett digitalt vårdmöte kan inte ersätta alla besök på mottagningen, men en del. Prata med vårdpersonalen om du är intresserad så gör vi en bedömning om det är möjligt.
  Läs mer om digitala vårdmöten och hur du kopplar upp dig på 1177.se

Hänvisa till 1177.se

Vi hänvisar alltid där det är möjligt till 1177.se för att läsa mer om digitalt vårdmöte och hur man kopplar upp sig. Behöver du sprida en kortadress använder du: 1177.se/videosamtal

Bilder

På Kommunikationsplatsen finns bilder som du som medarbetare i Region Västmanland kan använda.

App-ikon Min hälsa

Olika kanaler

 • Det personliga mötet - det är mer effektivt om du som vårdpersonal berättar om tjänsten i mötet med patient än att lämna ut en skriftlig information.
 • Bilaga till kallelse digitalt vårdmöte.pdf - skicka med en bilaga till kallelsen som förklarar hur patienten ska koppla upp sig. Du kan även skriva ut bilagan via Cosmic.
 • Mottagningens kontaktkort på 1177 - Under rubriken Aktuellt eller Vårt utbud kan du informera om att mottagningen erbjuder digitalt vårdmöte och förtydliga för vilka besök det gäller.
 • Väntrums-tvDigitalt vårdmöte på väntrums-tv.pdf Det finns även en mall för väntrums-tv i Kommunikationsplatsen om din verksamhet vill göra egen information.

Vinster och nyttor

Det finns flera viktiga vinster med användningen av digitalt vårdmöte både för patienten, samhället i stort samt för dig och din verksamhet.

Patient
Stora direkta vinster för patient i form av minskad besökstid (både restid och tid i väntrum) och genom det minskad störning på arbete/fritid. Ökad tillgänglighet, inte minst för patientgrupper som inte kan eller ska befinna sig i vårdmiljö.

Samhälle
Vinster för samhället i form av minskad miljöbelastning i transporter, minskade störningar i arbetslivet när vårdbesök tar mindre tid och minskad smittspridning när sjuka patienter kan stanna hemma i högre utsträckning.

Vårdgivare
För dig som vårdgivare ser vi flera fördelar. Digitala möten är effektiva och tar lite administrativa resurser i anspråk. Minskad utnyttjande av lokaler. Minskad risk för hot och våld mot personal. Men exakt vilka vinster vi kommer kunna göra i framtiden vet vi inte ännu. Förutom de konkreta nyttorna här och nu så är det även värdefullt att se på ny teknik som möjliggörare för verksamhetsutveckling. Det gäller i högsta grad digitala vårdmöten.

Typ av vårdmöten där digitala alternativ passar extra bra:

 • Bedömningar där patientens ansiktsuttryck är av värde: till exempel psykosocial ohälsa och vissa återbesök
 • Hudinfektioner med luftburen spridningsrisk som exempelvis vattkoppor
 • Bedömning av hud: sår, operationssår, eksem, hudutslag med mera
 • Återbesök som försvåras på grund av resvägar så som rehabiliteringsuppföljning
 • Besök där patienten har svårt att ta sig till mottagningen. Det digitala mötet kan eventuellt kompletteras med hembesök av till exempel sjuksköterska
 • Besök där patienten på grund av psykiska omständigheter har svårt att ta sig till mottagningen
 • Där det finns stor tidsvinst för patienten på grund av arbete, skola eller liknande

Vanliga frågor och svar

Kan man vara fler än två personer i det digitala mötet?
Nej, just nu tillåter tekniken bara tvåpartssamtal. Men det kan komma i senare utveckling.

Kan jag genomföra ett digitalt vårdmöte med ett barn eller annan person utan Mobilt BankID?

Ja, vårdnadshavare/ombud dubbelbokas med patienten och det digitala vårdmötet sker via vårdnadshavarens/ombudets bokning. Se Användarmanual för patient utan bankID tillsammans med vårdnadshavare/ombud, 47724.

Patienten har problem att logga in med Mobilt BankID. Vad gör jag?
Hänvisa patienten till sin bank. Vi kan tyvärr inte hjälpa till att lösa problemet.

Jag behöver hjälp av en tolk eller ombud. Hur fungerar det i ett digitalt vårdmöte?
Tolk eller ombud får sitta med hos antingen patient eller vårdpersonal och delta i samtalet därifrån. Än så länge finns inte den tekniska möjligheten för tre anslutningar till samma digitala vårdmöte.

Kan jag chatta med patienten?
Nej, men det kan komma i senare utveckling.

Kan jag dela dokument med patienten i mötet?
Nej, men det kan komma i senare utveckling.

Hur kan jag testa ljudet i Skype?
Lägg till en ny användare genom att söka efter adressen echo123@skypeids.net. Ring upp användaren och följ instruktionerna

Jag har en diktafon kopplad till min dator och har problem med ljudet i diktafonen. Hur löser jag det?
Se instruktioner med bilder här

Vid problem gällande teknisk utrustning, kontakta IT-Supporten på 021-17 35 00.

Vad räknas ett digitalt vårdmöte som?
Ett digitalt vårdmöte motsvarar ett fysiskt/personligt besök.