Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Cosmic integrerad taligenkänning

Taligenkänning möjliggör skapande av text via tal direkt in i Cosmic journalsystem. Det är ett komplement till tangentbordet och vanlig digital diktering kopplat till transkriberingstjänster.

Taligenkänning omvandlar tal till text i samtliga fritextfält i Cosmic samt hanterar en stor mängd kommandon genom röststyrning.

Taligenkänning med programmet Dragon Medical Direct (DMD) har en inbyggd ordlista med medicinsk vokabulär samt tillägg av lokala ord som t.ex. orter. Användaren kan även kompletteras med egna ord och uttal. DMD fungerar bra redan från start, men programvaran skapar även en röstprofil för varje användare och i takt med successivt ökad användningstid levereras en alltmer träffsäker taligenkänning. Detta då profilen fylls på med data utifrån användarens unika uttal samt de manuella rättningar som användaren gör.

För vem?

Taligenkänning riktar sig i första hand till Cosmicanvändare som idag helt eller delvis skriver journalanteckningar själv.

Krav för användning

Licens för taligenkänning beställs i e-katalog och kostar för närvarande 500:-/månad för läkare och 400:-/månad för övriga yrkesgrupper.

En licens avbeställs lämpligen om en medarbetare exempelvis är föräldraledig under längre tid. När licensen åter beställs/aktiveras finns användarens taligenkänningsprofil kvar, om det inte gått tre år eller mer sedan användaren senast hade en aktiv licens. Beställning av tjänsten görs i eKatalog.

Taligenkänning kräver diktafon som är anpassad för tjänsten:

  • Philips Speechmike 3200 
  • Philips Speechmike 3220 
  • Philips Speechmike 3700  

Möjliga användare - resultat från pilotdrift

I en pilotdrift i Region Västmanland såg man en möjlig halvering av tiden för dokumentation för användare som normalt skriver sina anteckningar själva, exempelvis fysioterapeuter, sjuksköterskor med egen mottagning med flera. Läkare såg fördelar med att använda taligenkänning framförallt gällande kortare anteckningar som de i dag dokumenterar själva. 

För längre anteckningar som kräver insatser av medicinska sekreterare i form av kodning och kanske andra administrativa åtgärder såsom bokningar, sågs inte samma fördelar i termer av tidsbesparing. En förklaring är att Cosmic inte tillhandahåller något anpassat stöd för informationsöverföring mellan läkare/dokumenterande personal och medicinsk sekreterare, för dokumentation skapad med taligenkänning (motsvarande diktatlista för diktat). En fördel är dock att anteckningar blir tillgängliga direkt för personal och patienter.


Kontakt

Susanne Fronda

Verksamhetsutvecklare
021 - 17 67 76

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.