Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

1177 e-tjänster

1177 e-tjänster möjliggör säker digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården när det passar invånaren själv. Boka tid, förnya recept beställa provtagning och läsa sin journal är några av e- tjänsterna på 1177 som regionen erbjuder.

Vid frågor och support, kontakta IT-support:

  • Internt, via telefon 735 00
  • Externt, via telefon 021-17 35 00
  • Eller skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen

1177 e-tjänster

1177 e-tjänster är utvecklade för att invånaren ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården och vården kan ha säker digital kontakt. Tjänsterna är kostnadsfria och ett komplement till telefon och besök. Invånare kan bland annat boka tid för besök, lämna önskemål om att förnya recept, ta del av viss journalinformation och beställa hjälpmedel. E-tjänsterna används av alla regioner i Sverige.

Systemet omnämns som Personalverktyget för 1177 e-tjänster internt. Invånare hänvisas till att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. 

Vilka kan använda tjänsterna?

Några gemensamma tjänster är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Andra nås endast av de som är folkbokförda i Västmanlands län eller av annan anledning har fått tillgång till tjänsten.

Användarmanual för vårdpersonal

 

1177 egen provhantering

Med tjänsten Egen provhantering erbjuds invånare att beställa provtagning för att själv genomföra enligt ett bestämt flöde. I region Västmanland används tjänsten för provtagning:

  • Klamydia och gonorré
  • PCR provtagning för Covid- 19

Med tjänsten Egen provhantering minskar administrationen på vårdenheterna då personalen slipper skriva remiss för varje provtagning. Vården behöver inte söka invånaren för att informera om provsvaret då ett första svar automatiskt skickas till invånarens 1177 inkorg. 

1177 formulärtjänst

1177s Formulärtjänst är en nationell e- tjänst som innebär möjlighet till utskick av formulär från verksamheten direkt till invånarens inkorg på 1177.

Exempel på användningsområden är hälsodeklaration inför besök, uppföljning av aktiviteter exempelvis matdagbok eller andra typer av formulär. 1177 tjänsten har en koppling till regionens journalsystem Cosmic. Detta innebär att formulärtjänsten kan användas fristående utan koppling till journalsystemet eller genom att spara formulär direkt i journalsystemet eller så kan de användas tillsammans.

Är du nyfiken på tjänsten? Titta gärna på introduktionsfilmen om formulär via 1177: Introduktion till Formulärtjänsten inom 1177

1177 intygstjänst

Mina Intyg är en funktion i e-tjänsterna på 1177 där invånaren kan hantera sina läkarintyg genom att logga in på 1177.se. Tjänsten är kostnadsfri och invånaren kan snabbt, enkelt och säkert läsa, redigera, skriva ut, spara och skicka intygen vidare till bland annat Försäkringskassan och arbetsgivare. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. I dagsläget kan invånaren endast ta del av intyg från verksamheter med journalsystemet Cosmic.

Läs mer om Hantera intyg på 1177.se

1177 journalen

Vad är 1177 Journalen?

1177 journalen är en e- tjänst där invånaren genom inloggning på 1177 kan ta del av journalinformation från hälso- och sjukvård. Informationen som visas i e- tjänsten är inte samma i alla regioner och alla vårdgivare då varje region själva beslutar vad som ska införas i tjänsten.

Information på 1177.se: Information om e-tjänsten journalen

1177 stöd och behandling

Vad är Stöd- och behandling?

Tjänsten Stöd och behandling (SOB) är en e- tjänst på 1177 som möjliggör för vårdgivare att erbjuda invånare stöd, behandling eller utbildning via nätet.  Innehållet varierar med typ av program och kan anpassas efter individens behov.

Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Region Västmanland utvecklar/designar inga egna program. De program som används i vår region är upphandlade från externa leverantörer eller framtagna av andra regioner vilket betyder att vi inte kan göra några lokala justeringar i de olika programmen.

Invånaren blir erbjuden ett program av en behandlare eller kan själv påbörja öppna program som regionen erbjuder, så kallade självhjälpsprogram. Invånaren får då tillgång till programmen och kommunicerar med sin behandlare genom att logga in på 1177.

1177 webbtidbok

För att öka invånarens inflytande över den egna vården och för att underlätta den administrativa processen vid tidsbokning arbetar Region Västmanland med att införa webbtidbokning via 1177.se.

Reglerna gällande villkor för bokning och vilka tidstyper som görs bokningsbara kan skilja sig åt mellan verksamheterna.

Tjänsten är ett effektivt verktyg där både mottagningen och patienten spar tid genom att bokningen genomförs direkt i journalsystemet.

Min vårdplan

I cancervården bör alla patienter erbjudas en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet.

Sedan 2020 har Regionalt Cancer Centrum, RCC, varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan och även utformat dessa digitalt i 1177 Stöd och Behandling. Syftet med att ta fram nationella versioner är att öka jämlikheten och förbättra kvaliteten på informationen samt avlasta regioner och verksamheter som inte själva behöver ta fram patientinformation.

I Region Västmanland har Min vårdplan för följande cancerdiagnoser införts:

  • Bröstcancer
  • Peniscancer
  • Prostatacancer
  • Tjock- och ändtarmscancer

Under början av 2022 kommer Min vårdplan införas för äggstockscancer och cancer i centrala nervsystemet.

RCC kommer under 2022 publicera nationella vårdplaner för diagnoserna: huvud- och halscancer, urinblåsecancer, myelom, lungcancer, sarkom, bukspottkörtelcancer, barncancer (ALL), okänd primärtumör, livmoderhalscancer och hudcancer.

Hälsosamtal Västmanland

Erbjudandet avser ett kostnadsfritt besök för provtagningen (fasteblodsocker och fastande lipidstatus) och ett därpå efterföljande hälsosamtal.

Det övergripande målet med Region Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar är att förebygga hjärt-och kärlsjukdom och diabetes typ 2 samt stärka folkhälsan. Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka deltagarnas förutsättningar för goda levnadsvanor och att uppmärksamma samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem.


Kontakt e-tjänster

1177 e-tjänster

Systemförvaltningen

Victoria Knudsen

Förvaltningsledare
021 - 17 63 58

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.