Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsmiljö porträtteras

Om Elektronisk journal

Inom Region Västmanland arbetar vi med systemförvaltning enligt pm3.

Elektronisk journal är ett av objekten som ingår i objektfamiljen Hälso- och sjukvård. Vi arbetar utifrån en årlig systemförvaltningsplan som tas fram och prioriteras tillsammans med representanter från VS och PPHV.

Vi förvaltar regionens alla journalsystem som t ex Cosmic, Aricula, Webcert, NDR, infektionsverktyget, Pascal, NPÖ, Orbit och Obstetrix.

Vi har som mål att på bästa sätt erbjuda IT-stöd till vårdverksamheten i syfte att bibehålla och öka patientsäkerhet, vårdkvalitét, effektivitet samt stödja möjligheten att arbeta över verksamhetsgränser och vårdgivargränser.

Förvaltningsledare: Linda Pettersson och  Pernilla Nordin-Hansson

Förvaltningsledare IT: Jenny Eriksson och Peter Palmgren

Webcert/ Elektroniskt sjukintyg

Under uppbyggnad, mer information kommer.

Nationell patientöversikt - NPÖ

Under uppbyggnad, mer information kommer.

Pascal

 

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för förskrivning av dosdispenserade läkemedel.

 

För åtkomst till Pascal - ordinationsverktyg

Behörighet till Pascal beställs av din HSA redaktör och för inloggning krävs SITHS-kort och kod.

Inloggning

Åtkomst till Pascal sker via uthopp från läkemedelsmodulen i Cosmic eller via websidan www.eordinationpascal.se

Handbok

För Handbok och snabbstartsguide hänvisar vi till ledningssystemet.

Support

Vid problem ta hjälp av Pascal handbok eller registrera ett ärende via IT-helpdesk 735 00 


Kontakt

Linda Pettersson

Förvaltningsledare
021 - 17 61 88