Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

21 januari 2019 | Journalstöd

Ny vårdplansmall för sårbehandling

Den regionsövergripande arbetsgruppen för vårdplaner har beslutat om en ny utformning av vårdplansmallen som används vid dokumentation av sår och sårbehandling inom slutenvården.