Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

11 mars 2020 | Läkemedel och Remisstöd | Patientadministrativt stöd | Journalstöd | Användarstöd | Allmän information

Kort OCH pinkod för säkrare Cosmic

Logga in genom att använda både kort OCH pinkod. Så förbättrar Region Västmanland säkerheten i Cosmic från och med den 21 april. Det betyder bättre trygghet för både patienter och medarbetare. Men redan nu är det möjligt att logga in med både SITHS-kort och pinkod.