Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Journalstöd

  Samordning

  Nytt sökord ”Samordning” i vårdplansmallen ”Utskrivningsplanering”.

 • Allmän information

  KIBI Base

  Onsdag 20 februari kl 17:00 – 00:00 kommer det att vara ett driftstopp i KIBI Base på grund av uppgradering.

 • Allmän information

  Vårddatasammanslagning

  Vårddatasammanslagning görs nu på alla okända patienter som identifieras på sjukhuset.

 • Patientadministrativt stöd

  Kontaktregistreringskassor

  Vissa enheter har flera kontaktregistreringskassor. Detta p g a att det i början inte gick att logga in flera stycken samtidigt i en kassa, vilket det gör nu.

 • Användarstöd Allmän information

  Rättning av Cosmic 2019-02-05

  Rättning av Cosmic 2019-02-05

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp 2019-03-05

  Driftstopp 2019-03-05

 • Patientadministrativt stöd

  In- och utskrivningsorsaker

  Förändringar gällande in- och utskrivningssätt i Cosmic görs 2019-02-04. Nedan finns beskrivet hur de som kommer finnas kvar ska användas.

 • Journalstöd

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

 • Journalstöd

  Ny journalmall Tredje person

  Tredje person är en ny sökordsmall som införs i Cosmic från 1 januari 2019. I sökordsmallen ska känsliga uppgifter samlas och kommer att undanhållas för visning i e-tjänsten Journalen.

 • Allmän information

  Driftstopp Auricula

  Driftstopp Auricula 2019-01-23 ca 12:00-12:30

 • Allmän information

  Vårddatasammanslagning

  Det pågår en pilot med Akutmottagningen Västerås där vi testar funktionen vårddatasammanslagning i Cosmic.

 • Användarstöd Allmän information

  Uppdatering av Lek & Lär

  Lek & Lär kommer inte vara tillgängligt från måndagen den 21/1 kl 12:00 till tisdag 22/1 kl 17:00.

 • Journalstöd

  Fel när man utfärdar blanketter

  Efter senaste uppgraderingen i Cosmic har det uppstått två problem när man utfärdar blanketter.

 • Journalstöd

  Nya blanketter i Cosmic

  Nu finns det två stycken nya blanketter från Arbetsförmedlingen, ”Läkarintyg för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program” och ”Medicinskt utlåtande”.

 • Patientadministrativt stöd

  Ändrat högkostnadsbelopp 2019

  Vid årsskiftet höjdes högkostnadsbeloppet från 1100 kr till 1150 kr.

 • Läkemedel och Remisstöd

  Uppmärksamhetssignalen

  I samband med den senaste uppdateringen av Cosmic genomfördes en förändring av terminologierna i uppmärksamhetssignalen då Cambio tillgängliggjort funktioner för att vi kunder ska kunna följa Socialstyrelsens riktlinjer från 2017.

 • Allmän information

  Nya intyg till Arbetsförmedlingen 2019

  Den 1 januari 2019 börjar ett nytt läkarintyg till Arbetsförmedlingen att gälla

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument

  Ändring av gemensamma dokument

 • Patientadministrativt stöd

  Registrera koder

  Yttre orsakskoder samt asterisk- och daggerkoder

 • Journalstöd

  Webcert

  Förtydligande kring förnya och ersätta sjukintyg. Många intyg förnyas felaktigt genom att de ersätts vilket inte är korrekt.

 • Allmän information

  Ny informationsplats för Elektronisk journal

  För att göra informationen kring elektronisk journal mer lättillgängligt för alla användare kommer den flyttats till vårdgivarewebben.

 • Allmän information

  Information från Röntgenkliniken – nya undersökningar

  Två nya undersökningar för länkning har lagts till.

 • Patientadministrativt stöd

  Information från förvaltningen för e-hälsa och vård

  E-tjänsten Journalen - Vad kommer att visas för invånarna från Link?

 • Användarstöd Allmän information

  Användardag Cambio 18 mars 2019

  Cambio bjuder under 2019 in till en användardag kring Cosmic.