Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 31/5 – 1/6

  Söndag den 31/5 kl. 23:00 till måndag 1/6 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Användarstöd Allmän information

  Pascal release 2.4

  Pascal version 2.4 produktionssätts söndagen 31 maj 2020 klockan 20:00.

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp natten mellan 12-13 maj 2020

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Natten mellan den 12 och 13 maj klockan 00:00-01:00 kommer ett driftstopp att ske. Det behövs ett akut kort driftstopp i Cosmic produktion för att göra tekniska åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten av Cosmic Läskopia.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nytt gemensamt dokument ”Levnadsvanor”

  Det nya gemensamma dokumentet Levnadsvanor visar dokumentation som skett på sökord om alkohol-, tobaks- och matvanor samt fysik aktivitet från olika klinikers sökordsmallar och sökordsmallen ”Hälsoblad”. Alla sökord från mallen Hälsoblad återfinns inte i detta gemensamma dokument.

 • Journalstöd Allmän information

  Viktig information flaggning av Covid-19 smitta i Cosmic

  Det har beslutats att Covid-19 smitta ska flaggas upp i Cosmics patientlist. För att möjliggöra detta behöver det genomföras några förändringar i Cosmic. Ändringarna i Cosmic genomförs under onsdag 6/5 och kommer inte påverka användandet av Cosmic. Allt beräknas vara klart torsdag 7/5.

 • Användarstöd Allmän information

  Vidimering ersätter kontrasignering

  Användare i Cosmic med studentroll kommer vid signering av anteckningar få krav att välja vidimerare istället för som hittills kontrasignerare.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 7/5 - 8/5

  Torsdagen den 7/5 kl. 23:00 till fredag 8/5 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Allmän information

  Samordningsnummer tillhandahålls inte längre till Regionen från Skatteverket

  Detta betyder att man inte kan söka fram nya samordningsnummer i Cosmic.

 • Allmän information

  Ny instruktion gällande Link

  Från och med 1 maj 2020 gäller en ny instruktion gällande Kommunikation samverkan vid utskrivning medicinsk ansvarsfördelning gällande patienter i Cosmic Link mellan slutenvården och primärvården.

 • Allmän information

  Viktig information från Elektronisk journal – identifierat fel i Auricula

  Vi har tyvärr har identifierat ett fel i Cosmics uthopp till Auriculas läsläge. Felet innebär att all information gällande patientens dosering inte alltid visas.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 22/4 - 23/4

  Onsdag den 22/4 kl. 23:00 till torsdag 23/4 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Allmän information

  Läsbehörighet i Cosmic till länets kommuner

  På grund av situationen med covid-19 finns behov av att snabbt kunna ta del av patienters journalinformation samt underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare. Därför införs läsbehörighet i Cosmic till länets samtliga kommuner samt privata utförare inom Västerås stad.

 • Journalstöd Allmän information

  Driftstopp Obstetrix 15/4 KL. 17:00-20:00

  Obstetrix (journalsystem för graviditetsprocessen) kommer att uppgraderas till en ny version onsdag 15/4. Det innebär att det inte är möjligt att använda Obstetrix mellan kl. 17:00-20:00.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya E-learning filmer

  Cambio har tagit fram komprimerade filmer om Cosmic utifrån yrkeskategori.

 • Patientadministrativt stöd Användarstöd Allmän information

  Bilagor i Cosmic angående Covid-19

  Nu finns två av Covid-bilagorna till kallelser upplagda i Cosmic (Mottagningsbesök frisk och Viktigt med kontakt). För att bifoga en bilaga till kallelse, klicka på gem-symbolen och välja bilaga. Övriga Covid-bilagor återfinns i Ledningssystemet.

 • Användarstöd Allmän information

  Patologibeställning för Histopatologi Hud i Cosmic

  Det har skapats en separat remiss för Histopatologi Hud vilket betyder att denna beställning INTE längre ska ske via remissen Histopatologi Allmän.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Positiva svar gällande analys SARS-CoV-2 RNA i Cosmic

  Underlättande av åtkomst till inkomna svar gällande SARS-CoV-2 RNA finns nu i Svar provbunden och Inkorg Svar.

 • Användarstöd Allmän information

  Covid-19 Mottagningsbesök som konverteras till telefonkontakt inom Nära vård och akutsjukvård

  Information om hur mottagningsbesök som konverteras till telefonkontakt ska hanteras.

 • Allmän information

  Ny plan avveckling Auricula

  Till följd av situationen med Covid-19 har det beslutats att skjuta fram avvecklingen av Auricula till 2020-11-30.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya diagnoskoder COVID-19

  Socialstyrelsen har kommit med kodningsinstruktioner avseende covid-19.

 • Allmän information

  Viktig information!

  Det är av största vikt att ni inte använder er av testpatienter i Cosmics produktionsmiljö.

 • Journalstöd Allmän information

  Nytt gemensamt dokument ”Medgivande till kontakt”.

  Flera kliniker har haft önskemål att kunna dokumentera att patient givit medgivande att vården får kontakta t ex anhöriga, närstående, kontaktperson, skola, socialtjänst, förskola med flera.

 • Allmän information

  Införande av obligatorisk SITHS-kort i Cosmic är pausat

  Utifrån rådande omständigheter kring covid-19 och dess påverkan på sjukvården har jag beslutat att pausa projektet för införandet av obligatorisk SITHS kort inloggning.

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Kompletterande Avvikelsehantering Väntetidsdatabasen för Covid-19

  I den rådande situationen där Covid-19 stort påverkar prioriteringar för såväl vård som hela samhället har vi sett att vi behöver hantera avvikelserna utifrån ett gemensamt regelverk.

 • Journalstöd Allmän information

  Vårdskadeprevention

  Under våren kommer Avdelning 1 på Sala sjukhus vara pilotavdelning för CDS vårdskadeprevention.

 • Allmän information

  Avvikelser gällande telefonnummer i patientkortet

  Telefonnummer till anhöriga ska registreras i patientkortet på fliken Närstående.

 • Allmän information

  Reminders SMS

  Vårdgivare som använder Reminders behöver kontinuerligt titta över sina patienters telefonnummer som är registrerade i fliken Reminders.

 • Allmän information

  Digitala vårdmöten i Cosmic avseende Coronautvecklingen

  Vi har lagt till kontakttyp "Kontakt" via Videolänk Cosmic, för att patienter via appen "Min hälsa" ska kunna genomföra vårdmöten på distans, då det kan komma att bli en vanligare besökstyp i närtid till följd av Coronautvecklingen.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Kort OCH pinkod för säkrare Cosmic

  Logga in genom att använda både kort OCH pinkod. Så förbättrar Region Västmanland säkerheten i Cosmic från och med den 21 april. Det betyder bättre trygghet för både patienter och medarbetare. Men redan nu är det möjligt att logga in med både SITHS-kort och pinkod

 • Allmän information

  Remisser i e-tjänsten Journalen

  I e-tjänsten Journalen visas remisser med ett Skickat och ett Uppdaterat datum för invånaren. Dessa datum uppdateras dock till samma datum varje gång det sker något med remissen tex att ett svar skickas eller att den avslutas.

 • Journalstöd Allmän information

  Information efter uppgradering

  Patientlisten och statushantering

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Identifierade fel i resursplanering efter uppgraderingen

  Sambokade besök och omplanering av uteblivna besök