Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 31/5 – 1/6

  Söndag den 31/5 kl. 23:00 till måndag 1/6 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Användarstöd Allmän information

  Pascal release 2.4

  Pascal version 2.4 produktionssätts söndagen 31 maj 2020 klockan 20:00.

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp natten mellan 12-13 maj 2020

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Natten mellan den 12 och 13 maj klockan 00:00-01:00 kommer ett driftstopp att ske. Det behövs ett akut kort driftstopp i Cosmic produktion för att göra tekniska åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten av Cosmic Läskopia.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nytt gemensamt dokument ”Levnadsvanor”

  Det nya gemensamma dokumentet Levnadsvanor visar dokumentation som skett på sökord om alkohol-, tobaks- och matvanor samt fysik aktivitet från olika klinikers sökordsmallar och sökordsmallen ”Hälsoblad”. Alla sökord från mallen Hälsoblad återfinns inte i detta gemensamma dokument.

 • Användarstöd Allmän information

  Vidimering ersätter kontrasignering

  Användare i Cosmic med studentroll kommer vid signering av anteckningar få krav att välja vidimerare istället för som hittills kontrasignerare.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 7/5 - 8/5

  Torsdagen den 7/5 kl. 23:00 till fredag 8/5 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Användarstöd Allmän information

  Totalstopp för tjänster hos e-Hälsomyndigheten mellan 22/4 - 23/4

  Onsdag den 22/4 kl. 23:00 till torsdag 23/4 senast kl. 07:00 genomförs en uppgradering hos E-hälsomyndigheten och detta medför att samtliga tjänster kommer att vara nedstängda hos e-Hälsomyndigheten.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya E-learning filmer

  Cambio har tagit fram komprimerade filmer om Cosmic utifrån yrkeskategori.

 • Användarstöd

  Patologibeställning för Histopatologi Hud i Cosmic

  Det har skapats en separat remiss för Histopatologi Hud vilket betyder att denna beställning INTE längre ska ske via remissen Histopatologi Allmän.

 • Patientadministrativt stöd Användarstöd Allmän information

  Bilagor i Cosmic angående Covid-19

  Nu finns två av Covid-bilagorna till kallelser upplagda i Cosmic (Mottagningsbesök frisk och Viktigt med kontakt). För att bifoga en bilaga till kallelse, klicka på gem-symbolen och välja bilaga. Övriga Covid-bilagor återfinns i Ledningssystemet.

 • Användarstöd Allmän information

  Patologibeställning för Histopatologi Hud i Cosmic

  Det har skapats en separat remiss för Histopatologi Hud vilket betyder att denna beställning INTE längre ska ske via remissen Histopatologi Allmän.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Positiva svar gällande analys SARS-CoV-2 RNA i Cosmic

  Underlättande av åtkomst till inkomna svar gällande SARS-CoV-2 RNA finns nu i Svar provbunden och Inkorg Svar.

 • Användarstöd Allmän information

  Covid-19 Mottagningsbesök som konverteras till telefonkontakt inom Nära vård och akutsjukvård

  Information om hur mottagningsbesök som konverteras till telefonkontakt ska hanteras.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya diagnoskoder COVID-19

  Socialstyrelsen har kommit med kodningsinstruktioner avseende covid-19.

 • Läkemedel och Remisstöd Användarstöd

  Omställning till sommartid natten 28-29 mars 2020

  Omställningen till sommartid kommer påverka Läkemedelslista, Vaccinationslista och Utdelningsvyn i Cosmic.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Kort OCH pinkod för säkrare Cosmic

  Logga in genom att använda både kort OCH pinkod. Så förbättrar Region Västmanland säkerheten i Cosmic från och med den 21 april. Det betyder bättre trygghet för både patienter och medarbetare. Men redan nu är det möjligt att logga in med både SITHS-kort och pinkod

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Påminnelse: Driftstopp 16 -17 februari

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Driftstopp i Cosmic mellan den 16 och 17 februari klockan 18:00-06:00

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Smärta (NRS) vila/rörelse

  I samband med uppgraderingen 16-16 februari byts ”Smärta (NRS)” till ”Smärta (NRS) Vila/Rörelse ”.

 • Användarstöd

  Nya läkarintyg till arbetsgivare

  Nu finns det två nya arbetsgivarintyg tillgängliga i Cosmic och Webcert.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter R8.2.03

  Här hittar ni Power Point på nyheter som kommer med kommande Cosmic-uppgradering R8.2.03

 • Journalstöd Användarstöd

  Strukturerad omvårdnadsdokumentation

  Arbete pågår kring strukturerad omvårdnadsdokumentation. En ”vårdplansgrupp” finns enligt beslut i sjukhusledningen. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor från sju kliniker, kontaktpersoner på övriga kliniker samt representanter från Cosmicförvaltningen.

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Förtydligande gällande förändring av kontakttyper i Cosmic

  Här är ett ytterligare förtydligande av nyheten "Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020", publicerad 2019-12-17

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

 • Journalstöd Användarstöd

  Vårdplan GVP utskrivningsplanering

  Vårdplan GVP Utskrivningsplanering kommer i ny version 20/12.

 • Användarstöd Allmän information

  Driftstopp Cosmic natten mellan 11-12 december

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Natten mellan den 11 – 12 december klockan 00:00-06:00 kommer vi ha ett driftstopp i Cosmic för att lägga in rättningar vi fått.

 • Användarstöd Allmän information

  Lek & Lär stängt

  Lek & Lär miljön kommer att vara stängd 2/12 och 3/12.

 • Användarstöd Allmän information

  Påminnelse om Driftstopp 2019-11-26

  Driftstopp 2019-11-26 Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Natten mellan den 26 och 27 november klockan 00:00-06:00 kommer vi ha ett driftstopp i Cosmic för att lägga in rättningar vi fått.

 • Användarstöd Allmän information

  Cosmic Läskopia

  Det har genomförts en analys av felet som uppstod i Cosmic Läskopia i samband med uppgraderingen av Cosmic 23-24 oktober.

 • Läkemedel och Remisstöd Användarstöd

  Dos saknas vid förskrivning av befintlig ordination

  Det kan uppstå problem med recepten i Utkorgen då en förändring skett i produktkatalogen

 • Läkemedel och Remisstöd Användarstöd

  Problem med kopiering av text

  Kopiering av text från Internetsidor samt Worddokument med mera orsakar problem med ordinationer vid förskrivning

 • Läkemedel och Remisstöd Användarstöd

  Tooltip i läkemedelslistan saknar receptinformation

  Det är framförallt Primärvårdens läkare, med zoominställning på 2 år, som saknar denna tooltipinformation.

 • Läkemedel och Remisstöd Användarstöd

  Förändring gällande paket i läkemedelsmodulen

  I och med uppgraderingen till R8.2 är logiken för läkemedelsordination med paket delvis förändrad.