Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nytt gemensamt dokument ”Levnadsvanor”

  Det nya gemensamma dokumentet Levnadsvanor visar dokumentation som skett på sökord om alkohol-, tobaks- och matvanor samt fysik aktivitet från olika klinikers sökordsmallar och sökordsmallen ”Hälsoblad”. Alla sökord från mallen Hälsoblad återfinns inte i detta gemensamma dokument.

 • Journalstöd Allmän information

  Viktig information flaggning av Covid-19 smitta i Cosmic

  Det har beslutats att Covid-19 smitta ska flaggas upp i Cosmics patientlist. För att möjliggöra detta behöver det genomföras några förändringar i Cosmic. Ändringarna i Cosmic genomförs under onsdag 6/5 och kommer inte påverka användandet av Cosmic. Allt beräknas vara klart torsdag 7/5.

 • Journalstöd Allmän information

  Driftstopp Obstetrix 15/4 KL. 17:00-20:00

  Obstetrix (journalsystem för graviditetsprocessen) kommer att uppgraderas till en ny version onsdag 15/4. Det innebär att det inte är möjligt att använda Obstetrix mellan kl. 17:00-20:00.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya E-learning filmer

  Cambio har tagit fram komprimerade filmer om Cosmic utifrån yrkeskategori.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Positiva svar gällande analys SARS-CoV-2 RNA i Cosmic

  Underlättande av åtkomst till inkomna svar gällande SARS-CoV-2 RNA finns nu i Svar provbunden och Inkorg Svar.

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya diagnoskoder COVID-19

  Socialstyrelsen har kommit med kodningsinstruktioner avseende covid-19.

 • Journalstöd Allmän information

  Nytt gemensamt dokument ”Medgivande till kontakt”.

  Flera kliniker har haft önskemål att kunna dokumentera att patient givit medgivande att vården får kontakta t ex anhöriga, närstående, kontaktperson, skola, socialtjänst, förskola med flera.

 • Journalstöd Allmän information

  Vårdskadeprevention

  Under våren kommer Avdelning 1 på Sala sjukhus vara pilotavdelning för CDS vårdskadeprevention.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Kort OCH pinkod för säkrare Cosmic

  Logga in genom att använda både kort OCH pinkod. Så förbättrar Region Västmanland säkerheten i Cosmic från och med den 21 april. Det betyder bättre trygghet för både patienter och medarbetare. Men redan nu är det möjligt att logga in med både SITHS-kort och pinkod

 • Journalstöd Allmän information

  Information efter uppgradering

  Patientlisten och statushantering

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Påminnelse: Driftstopp 16 -17 februari

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Driftstopp i Cosmic mellan den 16 och 17 februari klockan 18:00-06:00

 • Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Smärta (NRS) vila/rörelse

  I samband med uppgraderingen 16-16 februari byts ”Smärta (NRS)” till ”Smärta (NRS) Vila/Rörelse ”.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter R8.2.03

  Här hittar ni Power Point på nyheter som kommer med kommande Cosmic-uppgradering R8.2.03

 • Journalstöd Användarstöd

  Strukturerad omvårdnadsdokumentation

  Arbete pågår kring strukturerad omvårdnadsdokumentation. En ”vårdplansgrupp” finns enligt beslut i sjukhusledningen. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor från sju kliniker, kontaktpersoner på övriga kliniker samt representanter från Cosmicförvaltningen.

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Förtydligande gällande förändring av kontakttyper i Cosmic

  Här är ett ytterligare förtydligande av nyheten "Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020", publicerad 2019-12-17

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

 • Journalstöd Användarstöd

  Vårdplan GVP utskrivningsplanering

  Vårdplan GVP Utskrivningsplanering kommer i ny version 20/12.

 • Journalstöd

  Ändring av benämning Missbruk

  Benämningen Missbruk ändras i alla dokumentationsmallar till Skadligt Bruk; anamnessökordet Bruk/Missbruk/Beroende ändras således till Bruk/Skadligt bruk/Beroende.

 • Journalstöd Användarstöd

  Sökord och journalmall Tidiga hypoteser tas bort i Cosmic

  Region Västmanland får inte längre undanhålla information från patienter under sökord "Tidigare hypoteser"

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter i Cosmic version R8.2

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019, mellan klockan 10:00 och 22:00. Störningar kan även förekomma under söndagen den 22:a september. .

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument, Operationskliniken

  Operationskliniken använder sig av ett gemensamt dokument ”Sammanfattning IVA"

 • Journalstöd

  Webcert och Windows 10

  Vid utfärdande av Webcert-intyg på datorer som har Windows 10 är det problem med att läkarna kastas ut från Webcert till Cosmic när ett intyg signerats.

 • Journalstöd

  Rättningar och Nyheter i LINK

  I och med uppgraderingen av Cosmic den 5-6 mars kommer rättningar och nyheter i LINK.

 • Journalstöd

  Samordning

  Nytt sökord ”Samordning” i vårdplansmallen ”Utskrivningsplanering”.

 • Journalstöd

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

 • Journalstöd

  Ny journalmall Tredje person

  Tredje person är en ny sökordsmall som införs i Cosmic från 1 januari 2019. I sökordsmallen ska känsliga uppgifter samlas och kommer att undanhållas för visning i e-tjänsten Journalen.

 • Journalstöd

  Fel när man utfärdar blanketter

  Efter senaste uppgraderingen i Cosmic har det uppstått två problem när man utfärdar blanketter.

 • Journalstöd

  Nya blanketter i Cosmic

  Nu finns det två stycken nya blanketter från Arbetsförmedlingen, ”Läkarintyg för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program” och ”Medicinskt utlåtande”.

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument

  Ändring av gemensamma dokument

 • Journalstöd

  Webcert

  Förtydligande kring förnya och ersätta sjukintyg. Många intyg förnyas felaktigt genom att de ersätts vilket inte är korrekt.