Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter i Cosmic version R8.2

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019, mellan klockan 10:00 och 22:00. Störningar kan även förekomma under söndagen den 22:a september. .

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument, Operationskliniken

  Operationskliniken använder sig av ett gemensamt dokument ”Sammanfattning IVA"

 • Journalstöd

  Webcert och Windows 10

  Vid utfärdande av Webcert-intyg på datorer som har Windows 10 är det problem med att läkarna kastas ut från Webcert till Cosmic när ett intyg signerats.

 • Journalstöd

  Rättningar och Nyheter i LINK

  I och med uppgraderingen av Cosmic den 5-6 mars kommer rättningar och nyheter i LINK.

 • Journalstöd

  Samordning

  Nytt sökord ”Samordning” i vårdplansmallen ”Utskrivningsplanering”.

 • Journalstöd

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

  Ny vårdplansmall för sårbehandling

 • Journalstöd

  Ny journalmall Tredje person

  Tredje person är en ny sökordsmall som införs i Cosmic från 1 januari 2019. I sökordsmallen ska känsliga uppgifter samlas och kommer att undanhållas för visning i e-tjänsten Journalen.

 • Journalstöd

  Fel när man utfärdar blanketter

  Efter senaste uppgraderingen i Cosmic har det uppstått två problem när man utfärdar blanketter.

 • Journalstöd

  Nya blanketter i Cosmic

  Nu finns det två stycken nya blanketter från Arbetsförmedlingen, ”Läkarintyg för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program” och ”Medicinskt utlåtande”.

 • Journalstöd

  Gemensamma dokument

  Ändring av gemensamma dokument

 • Journalstöd

  Webcert

  Förtydligande kring förnya och ersätta sjukintyg. Många intyg förnyas felaktigt genom att de ersätts vilket inte är korrekt.