Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter i Cosmic version R8.2

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019, mellan klockan 10:00 och 22:00. Störningar kan även förekomma under söndagen den 22:a september. .

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Känt fel i Cosmic

  Ett fel i patientlisten i Cosmic har upptäckts.

 • Patientadministrativt stöd

  Kassavisning 2019

  I maj och juni hölls informationsträffar för berörd personal rörande kassan och turister i Vårdskolans aula.

 • Patientadministrativt stöd

  Nyhet i bokningsunderlag - självincheckning

  Under hösten införs central självincheckning inom Västmanlands sjukhus. Separat information har skickats ut från projektet "Receptioner med självincheckning"

 • Patientadministrativt stöd

  Remisser till Primärvården

  Från 1 maj ska alla remisser som skickas till primärvården ha respektive Familjeläkarmottagning som remissmottagande enhet.

 • Patientadministrativt stöd

  Självbetjäning i Lek-och Lär

  Nu är självbetjäningen konfigurerad och kan provas i Lek- och lär miljön.

 • Patientadministrativt stöd

  Kontaktregistreringskassor

  Vissa enheter har flera kontaktregistreringskassor. Detta p g a att det i början inte gick att logga in flera stycken samtidigt i en kassa, vilket det gör nu.

 • Patientadministrativt stöd

  In- och utskrivningsorsaker

  Förändringar gällande in- och utskrivningssätt i Cosmic görs 2019-02-04. Nedan finns beskrivet hur de som kommer finnas kvar ska användas.

 • Patientadministrativt stöd

  Ändrat högkostnadsbelopp 2019

  Vid årsskiftet höjdes högkostnadsbeloppet från 1100 kr till 1150 kr.

 • Patientadministrativt stöd

  Registrera koder

  Yttre orsakskoder samt asterisk- och daggerkoder

 • Patientadministrativt stöd

  Information från förvaltningen för e-hälsa och vård

  E-tjänsten Journalen - Vad kommer att visas för invånarna från Link?