Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyheter Elektronisk journal

Här hittar du nyheter och information från Elektronisk journal. Klicka på de olika kategorierna för att sortera nyheterna.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nya E-learning filmer

  Cambio har tagit fram komprimerade filmer om Cosmic utifrån yrkeskategori.

 • Patientadministrativt stöd Användarstöd Allmän information

  Bilagor i Cosmic angående Covid-19

  Nu finns två av Covid-bilagorna till kallelser upplagda i Cosmic (Mottagningsbesök frisk och Viktigt med kontakt). För att bifoga en bilaga till kallelse, klicka på gem-symbolen och välja bilaga. Övriga Covid-bilagor återfinns i Ledningssystemet.

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Kompletterande Avvikelsehantering Väntetidsdatabasen för Covid-19

  I den rådande situationen där Covid-19 stort påverkar prioriteringar för såväl vård som hela samhället har vi sett att vi behöver hantera avvikelserna utifrån ett gemensamt regelverk.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Kort OCH pinkod för säkrare Cosmic

  Logga in genom att använda både kort OCH pinkod. Så förbättrar Region Västmanland säkerheten i Cosmic från och med den 21 april. Det betyder bättre trygghet för både patienter och medarbetare. Men redan nu är det möjligt att logga in med både SITHS-kort och pinkod

 • Patientadministrativt stöd

  Ny webserver för Auricula

  Den 4 mars kl 12.00-12.30 kommer UCR att byta webserver för Auricula.

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Identifierade fel i resursplanering efter uppgraderingen

  Sambokade besök och omplanering av uteblivna besök

 • Patientadministrativt stöd

  Buntnummer i kassaperioder

  Fältet för Buntnummer i samband med kassaavstämningar tagits bort. Detta betyder att ni inte behöver fylla i det längre.

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Förtydligande angående ändrade kontakttyper för vissa besök

  Information till dig som hanterar registrering och kodning

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Påminnelse: Driftstopp 16 -17 februari

  Viktig information att sprida till alla i er verksamhet: Driftstopp i Cosmic mellan den 16 och 17 februari klockan 18:00-06:00

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter R8.2.03

  Här hittar ni Power Point på nyheter som kommer med kommande Cosmic-uppgradering R8.2.03

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Förtydligande gällande förändring av kontakttyper i Cosmic

  Här är ett ytterligare förtydligande av nyheten "Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020", publicerad 2019-12-17

 • Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

  Nya kontakttyper för Region Västmanland i Cosmic från och med 14 januari 2020.

 • Läkemedel och Remisstöd Patientadministrativt stöd Journalstöd Användarstöd Allmän information

  Nyheter i Cosmic version R8.2

  Cosmic kommer att genomgå en större uppgradering och ett driftstopp är planerat till lördagen den 21:a september 2019, mellan klockan 10:00 och 22:00. Störningar kan även förekomma under söndagen den 22:a september. .

 • Patientadministrativt stöd Allmän information

  Känt fel i Cosmic

  Ett fel i patientlisten i Cosmic har upptäckts.

 • Patientadministrativt stöd

  Kassavisning 2019

  I maj och juni hölls informationsträffar för berörd personal rörande kassan och turister i Vårdskolans aula.

 • Patientadministrativt stöd

  Nyhet i bokningsunderlag - självincheckning

  Under hösten införs central självincheckning inom Västmanlands sjukhus. Separat information har skickats ut från projektet "Receptioner med självincheckning"

 • Patientadministrativt stöd

  Remisser till Primärvården

  Från 1 maj ska alla remisser som skickas till primärvården ha respektive Familjeläkarmottagning som remissmottagande enhet.

 • Patientadministrativt stöd

  Självbetjäning i Lek-och Lär

  Nu är självbetjäningen konfigurerad och kan provas i Lek- och lär miljön.

 • Patientadministrativt stöd

  Kontaktregistreringskassor

  Vissa enheter har flera kontaktregistreringskassor. Detta p g a att det i början inte gick att logga in flera stycken samtidigt i en kassa, vilket det gör nu.

 • Patientadministrativt stöd

  In- och utskrivningsorsaker

  Förändringar gällande in- och utskrivningssätt i Cosmic görs 2019-02-04. Nedan finns beskrivet hur de som kommer finnas kvar ska användas.

 • Patientadministrativt stöd

  Ändrat högkostnadsbelopp 2019

  Vid årsskiftet höjdes högkostnadsbeloppet från 1100 kr till 1150 kr.

 • Patientadministrativt stöd

  Registrera koder

  Yttre orsakskoder samt asterisk- och daggerkoder

 • Patientadministrativt stöd

  Information från förvaltningen för e-hälsa och vård

  E-tjänsten Journalen - Vad kommer att visas för invånarna från Link?